Národní zemědělské muzeum

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s ÚZEI

Podepsali jsme memorandum o spolupráci s ÚZEI

Národní zemědělské muzeum a Ústav zemědělské ekonomiky a informací uzavřely memorandum o spolupráci.

Slavnostní podpis memoranda proběhl v úterý 12. června 2018 ve 14 hodin v hlavní výstavní budově muzea v Praze na Letné za účasti generálního ředitele Národního zemědělského muzea Milana Jana Půčka a ředitele Ústavu zemědělské ekonomiky a informací Štěpána Kaly.

Smyslem spolupráce je zejména propagovat činnost obou institucí ve spojení s vnímáním zemědělství jako širšího sociokulturního fenoménu a také informační součinnost s cílem zvýšit informovanost veřejnosti o zemědělských oborech a souvisejících tématech. 

V současné chvíli Národní zemědělské muzeum připravuje společně s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací další díly řady obrázkových statistik, tentokrát na téma Půda, Voda a Potravinářství. Muzejní pracovníci také mohou využívat bohatý knižní fond Knihovny Antonína Švehly – největší zemědělské knihovny v České republice a třetí největší zemědělské knihovny na světě, která skýtá více než 1 200 000 svazků a disponuje nejen několika desítkami tisíc starých tisků, ale také nově vydanými publikacemi a časopisy ze zemědělských oborů.

 

> tisková zpráva a fotogalerie

> obrázkové statistiky (Rybářství, Myslivost, Lesnictví, Zemědělství)