Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Pomozte nám rozšířit sbírky

Pomozte nám rozšířit sbírky

Naše muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada oslaví příští rok své 180. narozeniny. A to je ideální příležitost k rozšíření sbírek. Muzejní sbírky jsou totiž bohatstvím celého lidstva. Chcete-li pomoci při jejich vytváření, přečtěte si následující vzkazy kurátorů jednotlivých podsbírek. 

Rybářství

štikaTechnologie sportovního rybolovu jde rychle dopředu a starší náčiní a pomůcky jsou většinou dnes již k nepotřebě. Budeme rádi, nabídnete-li takové odložené věci právě našemu muzeu. Mohou to být i staré rybářské lístky, povolenky, záznamy o úlovcích či fotografie. Máme zájem i o věci z jiných oborů rybářství, včetně předmětů ke zpracování a kuchyňské úpravě ryb. Cennější věci je možné i odkoupit.

Kontakt: Ing. Miroslav Čeněk,  607 233 144,  miroslav.cenek@nzm.cz

Myslivost

Tisíciletá tradice myslivosti představuje vývoj vztahu člověka k přírodě a volně žijící zvěři i zvyky spojené s myslivostí jako součásti kulturního dědictví. Nejde jen o samotný lov, který je pomyslným vrcholem, jde o životní filozofii, která se skládá z každodenní práce myslivců vedené snahou o zachování rozmanitosti naší přírody.

Pokud byste se chtěli podílet na rozvoji našeho muzea a rozšířit mysliveckou sbírku budeme rádi za starší předměty používané k lovu a chovu zvěře a ptactva, dobré a dobře dokladované trofeje, předměty z kynologie, ze sokolnictví, umělecké předměty s mysliveckou tématikou i předměty každodenního používání.

Kontakt: Ing. Jana Melcrová, kurátorka podsbírky myslivosti,  728 229 745,   jana.melcrova@nzm.cz

Zoologie

sovaZoologické oddělení muzea na zámku Ohrada provádí sběr dokladového materiálu živočišného původu včetně uhynulých volně žijících savců a ptáků. Získaný materiál (kosti, peří, kůže či celé vycpaniny zvířat) je zařazen do muzejních sbírek k dalšímu výzkumu či využití v rámci přírodovědných výukových programů pro školy i veřejnost.

Pokud najdete v přírodě uhynulého ptáka či savce v dobrém stavu (celé tělo, nepoškozená kůže, peří), můžete nás kontaktovat na níže uvedeném telefonním čísle či emailu. Poznamenejte si prosím přesné datum a místo nálezu živočicha. Pokud je to možné, je vhodné kadáver co nejdříve uložit na chladné místo či zamrazit. Při manipulaci s uhynulými zvířaty použijte rukavice či jinou ochranu rukou. Pozor – uhynulou zvěř (jelen, srnec, divoké prase) hlaste příslušnému mysliveckému sdružení, nikoliv muzeu.

Darovat případně odprodat je možné i staré preparáty zvířat například z myslivecké pozůstalosti, zejména pokud jde o předměty s doloženým původem (místo a datum ulovení).

Kontakt: Mgr. Marie Voldřichová, kurátorka podsbírky zoologie,  605 058 164,  marie.voldrichova@nzm.cz

Fotoalbum