Příběh zemědělství – Praha

Prohlédněte si zemědělské budovy první republiky na střeše muzea

Prohlédněte si zemědělské budovy první republiky na střeše muzea

Třináct známých pražských budov, které byly v období první republiky postaveny jako sídla jednotlivých institucí zemědělského resortu, představuje výstava Zemědělské budovy první republiky v Praze. Na střeše Národního zemědělského muzea na Letné si ji můžete prohlédnout do 1. března 2020.

Honosné budovy pro zemědělské instituce

Mezi světovými válkami zahájila nová Československá republika stavbu řady budov a paláců. V této době bylo zemědělství vedle moderního průmyslu, dopravy a zdravotnictví největší politickou a ekonomickou silou. Dnešní Pražané by sotva hledali vztah mezi těmito honosnými stavbami a obděláváním polí nebo chovem dobytka. Tehdejší prudce se rozvíjející zemědělství ovšem vedle hospodářských budov potřebovalo i jiné prostory. Vznikly tak například Obilní ústav (dnešní Palác Rokoko), Plodinová burza (dnešní Česká národní banka), Agrární banka československá a další. Stavba tolika zemědělských budov svědčí o významu resortu zemědělství v období vznikajícího Československa. Jedním z důkazů je ostatně i velkoryse pojatá budova našeho muzea. Některé z těchto budov jsou i dnes přístupné veřejnosti, jedna dokonce stále slouží původnímu účelu. Jedná se o budovu Ministerstva zemědělství, která je sídlem vedení resortu už 90 let.

Budovy, osobnosti, osvěta

Výstava Zemědělské budovy první republiky v Praze zve na procházku ještě nedávnou zemědělskou minulostí pražských domů a také prvorepublikových osobností tohoto resortu, které se o jejich vznik zasloužily. Výstava se koná ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací a Knihovnou Antonína Švehly. Historie Knihovny Antonína Švehly je úzce spjata s Domem zemědělské osvěty, ve kterém knihovna sídlí. Jedná se o jednu z nejvýraznějších prvorepublikových budov vystavěných pro resort zemědělství. 

 

> více o výstavě

> tisková zpráva

Výstava Zemědělské budovy první republiky v Praze, Národní zemědělské muzeum Praha