Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Rekonstruovaná zbrojnice může opět sloužit

Rekonstruovaná zbrojnice může opět sloužit

V úterý 19. prosince 2017 v 10 hodin jsme v Národním zemědělském muzeu Ohrada slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou historickou zbrojnici. Bude tak znovu sloužit jako moderní depozitář pro uložení sbírkových předmětů.

Zbrojnice byla vybudovaná na počátku 18. století společně se zámkem. Jedná se o masivní stavbu s vysokou střechou, z jihu valbovou a na severu polovalbovou. Trojpodlažní interiér umožňoval uložení velkého množství loveckého náčiní včetně vozů určených pro jeho dopravu k lovům po celých jižních Čechách. 

Od 60. let 20. století zde byly uloženy sbírkové předměty lesnického muzea zámku Ohrada. Po nynější rekonstrukci se účel stavby nezmění a zbrojnice bude opět sloužit jako moderní depozitář pro uložení sbírkových předmětů. Samozřejmostí je i klimaticky stabilní prostředí. 

Rekonstrukce v hodnotě zhruba 35 miliónů korun spočívala zejména v opravě historické tesařské konstrukce, novém zastřešení a doplnění o citlivou vestavbu. 

Více informací najdete v tiskové zprávě o rekonstrukci zbrojnice na zámku Ohrada.

Slavnostní otevření nově rekonstruované zbrojnice NZM Ohrada, 19. 12. 2017