Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Rok 2022 v čáslavském muzeu zemědělské techniky

Rok 2022 v čáslavském muzeu zemědělské techniky

Čas pádí, čas letí, a za námi je další úspěšný rok. Sezóna 2022 k nám přivedla nejen pravidelné návštěvníky, ale i plno nových tváří ze všech koutů České republiky.

Snad nejoblíbenější akci Pradědečkův traktor, která předchozí rok nemohla proběhnout z důvodů pandemické situace, jsme si v roce 2022 užili s velkou pompou a hlavně s velkým množstvím vás, nadšených návštěvníků. Dále jsme uspořádali již druhý ročník akcí Dožínky – pivní slavnosti a Muzejní noc – noční jízda, které znáte z minulého roku jako novinku.

Tento rok jsme vám na jeden den exkluzivně zpřístupnili i náš depozitář, kde jste mohli zhlédnout naši podsbírku Zemědělské techniky.

Další novinkou sezóny 2022 byly Seniorské středy, kdy jsme v muzeu nachystali komentované prohlídky uzpůsobené speciálně seniorům.

Kdo má rád nablýskaná auta a veterány, měl příležitost si je prohlédnout přímo v areálu muzea během Srazu veteránů.

Historické zemědělské stroje v chodu, slavnostní dožínkový průvod, cimbálová muzika, folklórní tance i ochutnávka produktů lokálních pivovarů, to vše jste si mohli užít na akci Dožínky – pivní slavnosti.

Kromě tradičních akcí, jako jsou Den bezpečnosti či Pradědečkův traktor, proběhla letos v muzeu zemědělské techniky v Čáslavi také výstava i akce věnované traktorům domácí výroby – Domáda. Touto akcí jsme se slavnostně rozloučili se sezónou 2022.

Věnovali jsme několik akcí i nejmenším. Děti mohly vyzdobit areál muzea dýněmi, které si u nás mohly vydlabat. Pro děti milující luštění záhad je v muzeu nově záludná hádanka O čem příběh vypráví?

Od roku 2021 je městská část propojena s naším muzeem lávkou, na kterou navazuje cyklostezka, takže se k nám bezpečně dostanou pěší návštěvníci i cyklisté. Projížďku cyklostezkou si teď u nás můžete zpestřit i svižnou jízdou po nové pumptrackové dráze, kterou jsme pro vás na konci roku 2022 slavnostně otevřeli. A bude-li vám sportu málo, seskočte z kola a zacvičte si na workoutovém hřišti, které od prosince 2022 najdete také v areálu našeho muzea.

Muzeum zemědělské techniky Čáslav není pouze o akcích, ale především o ochraně a rozšiřování sbírek. I v tomto ohledu byla pro nás letošní sezóna úspěšná. Do depozitářů a expozic jsme nově umístili pneumatický secí stroj Aeromat A12/B 12, mlátičku Berhold Kraus, brány 5-BSZ 480, tažený postřikovač Šléza a dva secí stroje, jeden na mák a druhý na jetel.

Děkujeme vám za přízeň v roce 2022 a do nového roku vám všem přejeme hodně zdraví a štěstí. Moc se na vás těšíme v roce 2023!