Příběh zemědělství – Praha

Skvělé a zapomenuté recepty vám přiblíží výstava Kulinární tradice

 Skvělé a zapomenuté recepty vám přiblíží výstava Kulinární tradice

Zveme vás na výstavu Kulinární tradice moravských a slezských regionů, která názorně prezentuje na vybraných sbírkových předmětech šířku a rozmanitost tradiční gastronomie Moravy a Slezska. Cílem výstavy není podat encyklopedický výčet všech pokrmů a jejich názvů, ale propojit zpracování zemědělských produktů s přípravou konkrétních tradičních pokrmů. 

Přijďte se nechat inspirovat kulinární tradicí našich předků. Výstavu si můžete prohlédnout do konce února 2022.

Zemědělství, hospodářský rok, svátky a obyčeje, sociální postavení v rámci společnosti, to vše hrálo nezanedbatelnou roli při vývoji skladby lidové kuchyně a společně ji determinovalo. Dostupné produkty z vlastního hospodářství v součinnosti s výrobní oblastí daného regionu vytvářely jídelníček, který se vyznačoval spíše rychlejšími, jednoduššími, bezmasými jídly ve všední den a snahou po větší rozmanitosti a bohatosti chodů během svátků, rodinných oslav a hodů. V první řadě bylo cílem především zasytit, zpracovat sezonní suroviny a neplýtvat jídlem. Teprve s postupnou industrializací ve 20. století spojenou s pronikáním městské stravy, rozšířením tištěných kuchařek a se změnou životního stylu obyvatel, pro které již zemědělství nebylo primárním zdrojem obživy, se regionální strava začala měnit a vytrácet. Pokrm připravený ze stejných surovin se v různých oblastech v postupech přípravy obvykle lišil minimálně, ale odlišovalo jej názvosloví.

K výstvavě byl vydán kritický katalog, který si můžete i stáhnout.

kulinární tradice

Fotoalbum