Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Slavné Bennetovské hony aneb osm osudových honů pro 18 tisíc koroptví

Slavné Bennetovské hony aneb osm osudových honů pro 18 tisíc koroptví

Lovecké hony u nás mají dlouhou historii. Zvěř se lovila především pro obživu, hony ale současně bývaly i šlechtickou kratochvílí nebo příležitostí k setkávání politiků, podnikatelů a zámožných finančníků. A to nejen českých. Na naše území často přijížděli příslušníci vysokých anglických, francouzských nebo amerických peněžních kruhů, vládnoucí rodovými výsadami nebo značnými finančními majetky. Ve sbírce Národního zemědělského muzea máme dochovaný soubor fotografií z takzvaných Bennetovských honů, které se uskutečnily 1. až 10. září 1904 na statku Zelená Hora u Nepomuku. Nabízíme vám vyprávění o této společensky významné události a prohlídku dochovaných fotografií.
V tomto případě nejde o klasickou online výstavu, spíše listování albem a poslouchání "jak to tenkrát bylo".

 Do vyprávění se zaposlouchejte zde

Slavné Bennettovské hony