Národní zemědělské muzeum

Těšíme se na vás v Praze, na Kačině, Ohradě, ve Valticích, v Čáslavi i ve Znojmě

Těšíme se na vás v Praze, na Kačině, Ohradě, ve Valticích, v Čáslavi i ve Znojmě

Národní zemědělské muzeum (v Praze na Letné, na zámcích Kačina a Ohrada, v Čáslavi a ve Valticích i Expozice pivovarnictví ve Znojmě) je již otevřené pro návštěvníky. Připravili jsme pro vás řadu nových výstav a probíhají už i menší akce, v Praze například kurzy vaření, na Kačině bude původní chotkovské divadlo hostit festival Makačíno.

Prosíme však všechny návštěvníky, aby dodržovali aktuálně platná nařízení vlády ČR a obecné zásady vstupu do areálu Národního zemědělského muzea, jejichž cílem je omezit riziko šíření nákazy virem COVID 19.

Na všech pobočkách je omezen počet osob současně se nacházejících v muzeu na 1000, vstup je od 1. 7. 2020 možný bez roušky, nicméně doporučujeme zakrývat ústa a nos a dodržovat doporučené rozestupy i nadále. Využijte prosím dezinfekční prostředky, které najdete u vstupu na všech pobočkách muzea. Děkujeme za pochopení.

OBECNÉ ZÁSADY VSTUPU DO AREÁLU NÁRODNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO MUZEA, s. p. o.

Při vstupu do areálu Národního zemědělského muzea, s. p. o., dodržujte následující podmínky stanovené vládou ČR:

  • v zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 1000 osob
  • návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení.

K tomu dbejte všech písemných upozornění a pokynů zaměstnanců muzea, dále pak dodržujte tyto obecné zásady a opatření:

  • nevstupujte do areálu muzea při pocitech a příznacích respirační choroby,
  • návštěvník provede dezinfekci rukou před vstupem do všech expozic muzea,
  • dodržujte pravidla správného mytí rukou,
  • pro venkovní prostory platí zásady stanovené vládou ČR jako pro veřejná prostranství,
  • dodržujte návštěvnický řád v plném rozsahu.

 

Těšíme se na vás!

 

> tisková zpráva