Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

V neděli 14. 5. vás výjimečně provedeme čáslavským depozitářem

V neděli 14. 5. vás výjimečně provedeme čáslavským depozitářem

V neděli 14. května budete mít jedinečnou příležitost navštívit náš nově dostavený Provozně nízkonákladový depozitář, který je veřejnosti běžně uzavřen a pouze při výjimečných příležitostech muzeum nechává veřejnost nahlédnout dovnitř. V rámci Dne otevřeného depozitáře vás necháme nahlédnout do vybraných prostor včetně technického zázemí a přiblížíme práci s uloženými sbírkovými předměty.

Komentované prohlídky budou probíhat ve 13:00, 14:30 a 16:00, sraz s návštěvníky bude u pokladny muzea. Během prohlídky, která trvá zhruba 60 minut, bude promítán i krátký sestřih právě z výstavby Provozně nízkonákladového depozitáře.

Vstupné na prohlídku dle platného ceníku do muzea: základní 120 Kč, senioři a děti 80 Kč, děti a mládež do 18 let zdarma. V ceně vstupného bude v rámci akce zahrnut i vstup do ostatních depozitářů (časová náročnost cca 1 hodina).

 Kapacita prohlídky je z bezpečnostních důvodů omezena, proto se raději objednejte telefonicky na +420 771 126 853 nebo e-mailem renata.petrova@nzm.cz.

Provozně nízkonákladový depozitář Národního zemědělského muzea byl v Čáslavi slavnostně otevřen v úterý 30. listopadu 2021. Jedná se o první centrální depozitář v historii našeho muzea.

Nové prostory slouží především pro pracoviště muzea v Praze, Čáslavi a na zámku Kačina a téměř polovinu podsbírek a fondů. Díky depozitáři se zlepšily podmínky pro uložení sbírkových předmětů a vzniklo zde i kvalitní badatelské zázemí.

Přímo v objektu depozitáře je i konzervátorko-restaurátorská dílna, která slouží k ochraně i úpravě sbírkových předmětů. Aby se dřevěné předměty či předměty s dřevěnými částmi ukládaly do depozitáře „čisté“, vybudovalo muzeum zároveň i termokomoru. Toto zařízení umožňuje netoxickou likvidaci dřevokazného hmyzu.

 Přečtete si článek o tom, jak jsme depozitář 30. 11. 2021 slavnostně otevírali.

Den otevřeného depozitáře

Dne otevřeného depozitáře, NZM Čáslav