Národní zemědělské muzeum

Věda pro zemi – termín zasílání přihlášek posunut do konce července!

Věda pro zemi –  termín zasílání přihlášek posunut do konce července!

Napsali jste bakalářku, diplomku nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím? Chtěli byste výsledky své vědecké práce publikovat pod hlavičkou muzea v odborném časopise? Pak ji přihlaste do soutěže Věda pro zemi. 

Národní zemědělské muzeum ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo VII. ročník vědecké soutěže Věda pro zemi o nejlepší bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Kromě již tradičních témat je letošní ročník věnován také tématům Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny.

První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé téma koresponduje s Mezinárodním rokem prosa, který byl OSN vyhlášen pro rok 2023.

 Absolventské práce lze zasílat do 31. července 2022! (Původní termín posunut.)

Více informací a přihlášku naleznete na stránce Věda pro zemi.

Soutěž Věda pro zemi o nejlepší bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci