Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výlovy na historických fotografiích

Výlovy na historických fotografiích

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na Ohradě letos otevírá své brány na Velký pátek, 30. března. Už o Velikonocích si budete moci prohlédnout novou výstavu, která na historických fotografiích z archivu Národního zemědělského muzea ukazuje výlovy rybníků.  

Výlovy od 19. století až po současnost

Výstava představí výlovy jihočeských rybníků od konce 19. století až po současnost. Můžete tak porovnat změny, kterými prošlo toto atraktivní vyvrcholení práce rybníkářů. Na fotografiích můžete také sledovat třeba vývoj rybářských oděvů. Některé fáze výlovů se zachovaly v tradiční podobě téměř beze změn, například strojení rybníků a vlastní zátah nevodem, naproti tomu další fáze výlovů jako třídění, nakládání a doprava ryb prošly velkými změnami.

Jihočeské scenérie

Návštěvníkům z ostatních regionů České republiky a ze zahraničí výstava nabídne i podívanou na charakteristické scenérie z jižních Čech. Fotografie budeme v průběhu roku obměňovat tak, abychom vám představili co největší část fotografického archivu Národního zemědělského muzea.

 

Fotografie najdete v přízemí loveckého zámku v takzvané „rybářské chodbě“, poblíž expozice Rybářství

 

Tisková zpráva k výstavě Historické fotografie výlovů rybníků