Příběh zemědělství – Praha

Výstava o genetických zdrojích na střeše

Výstava o genetických zdrojích na střeše

Nová panelová výstava na střeše pražského Národního zemědělského muzea pojednává o rostlinách, zvířatech, mikroorganismech a vlastnostech, které čekají na svou příležitost. Výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti můžete zhlédnout od 10. září až do 31. října 2019. Jedná se o další z výstav, které muzeum pořádá na své střešní terase ve spolupráci s resortními organizacemi. Tentokrát je věnována problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství.

Intenzifikace versus rozmanitost

S intenzifikací zemědělství mizí z polí a sadů krajové či místní odrůdy a upřednostňují se plodiny geneticky jednotné a výnosnější. Všestranná hospodářská plemena zvířat ustupují těm šlechtěným na výkon, tedy na více mléka, masa či vajec. Co lze dělat, abychom tyto cenné zdroje vlastností neztráceli, přiblíží 21 informačních panelů umístěných na střeše muzea. Výstava stručně představuje téma zemědělské rozmanitosti, jejího významu pro lidstvo i způsoby, jak se genetické zdroje rostlin, živočichů a mikroorganismů uchovávají pro budoucí generace.

 

Partneři výstavy

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismůVýzkumným ústavem rostlinné výroby, který spravuje genetické zdroje rostlin a mikroorganismů, Výzkumným ústavem živočišné výroby (genetické zdroje zvířat) a dalšími partnery Národního programu.

 

Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti, Národní zemědělské muzeum Praha