Příběh zemědělství – Praha

Výstava představuje světový klenot – Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní

Výstava představuje světový klenot – Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní

Už od 20. září si ve výstavním sále našeho muzea můžete prohlédnout novou výstavu, která prezentuje vznik a vývoj krajiny hřebčína v Kladrubech nad Labem, jež je od roku 2019 zapsána v Seznamu světového dědictví (seznam památek UNESCO). Výstava je společným dílem Národního zemědělského muzea a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze a vznikla ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Ke zhlédnutí bude do 1. února 2023.

Na čtyřiceti výstavních panelech vám postupně představíme krajinu hřebčína v Kladrubech nad Labem. Jednotlivé panely se věnují přírodním charakteristikám a specifikům krajiny a hodnocení krajinného rázu. Jistým ozvláštněním je pohled na krajinu prostřednictvím geomantie, oboru zabývajícího se vyhledáváním neviditelných projevů Země, které příznivě ovlivňují život na této planetě.

Nejstarší historie krajiny je zasazena do širšího dějinného kontextu s přesahem do zahraničí. Prezentovány jsou nejvýznamnější milníky v dějinách hřebčína, jako byly například povýšení hřebčína na hřebčín dvorský císařem Rudolfem II. v roce 1579 či barokní přestavby a úpravy hřebčína v 17. a 18. století. Pozornost je věnována hlavně vrcholnému období krajinných úprav, které se odehrály v první polovině 19. století, a uplatněným zahradně-architektonickým principům. Součástí výstavy je preparát starokladrubského hřebce Rudolfo Curiosa V. (1999–2021), velkoformátová letecká fotografie krajiny a promítaný dokument o krajině.

 K výstavě se váže i cyklus doprovodných přednášek, které se uskuteční od 11. října do 15. listopadu 2022, na které vás srdečně zveme.

 K výstavě je vydán obsáhlý tištěný česko-anglicko-německý katalog, který podrobněji přibližuje prezentovaná témata.

Výstava Národního zemědělského muzea a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze je jedním ze závěrečných výstupů stejnojmenného výzkumného projektu, který byl financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury. Řešen byl v letech 2020 až 2022 a jeho hlavním cílem bylo popsat účel, vznik a dějinné etapy této světově unikátní krajiny zapsané od roku 2019 v Seznamu světového dědictví, posoudit dochované dílo, vymezit jeho kulturní hodnoty a stanovit efektivní metody jejich uchování a prezentace, které budou využitelné také v obdobných částech našeho kulturního dědictví. Cílem bylo také popsat tradované metody výcviku kočárových koní starokladrubského plemene, včetně stanovení způsobu jejich zachování.

Výstava Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem