Příběh zemědělství – Praha

Výstavu o kladrubském hřebčíně zahájili starokladrubští koně

Výstavu o kladrubském hřebčíně zahájili starokladrubští koně

Výstavu o historii Národního hřebčína Kladruby nad Labem zahájili 17. června nejen ředitelé Národního zemědělského muzea a Národního hřebčína Kladruby nad Labem, ale i dva plemenní starokladrubští hřebci. Výstavu můžete na střeše letenské muzejní budovy navštívit do 31. srpna 2019.

Výstava Starokladrubský kůň – 440 let historie dvorního hřebčína Kladruby nad Labem

Výstava je umístěna na střešní zahradě Národního zemědělského muzea v Praze a představuje prostřednictvím dvou desítek panelů jedinečnost Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Věnuje se nejen samotnému plemenu starokladrubského koně, ale také historii hřebčína a zdejší komponované krajině, kterou utvářely potřeby chovu ušlechtilých kočárových koní. Povýšení hřebčína na dvorní hřebčín Rudolfem II., které proběhlo právě před 440 lety – roku 1579, znamenalo zásadní impuls pro chov starokladrubského koně, plemena s charakteristickým klabonosem, který byl určen pro ceremoniální účely. 

Unikátní plemeno i krajina

Spolu s chovem koně se začala psát i historie jedinečné krajiny v okolí hřebčína. Unikátní krajinná kompozice plná pastvin, symetrických cest, alejí a slepých ramen Labe, doplněná střídmou klasicistní architekturou stájí, jízdáren a hospodářských budov byla v roce 2018 nominována Českou republikou na seznam světového dědictví UNESCO. Pro svou ojedinělost je starokladrubský kůň zahrnut do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

 

Panelovou výstavu připravil Národní hřebčín Kladruby nad Labem

 

Střešní zahrada je nově přístupná také mimo běžnou otevírací dobu muzea, a to každý čtvrtek od 17:30 do 21:30 hodin.

Výstava Starokladrubský kůň – 440 let historie dvorního hřebčína Kladruby nad Labem