Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny – Valtice

Za jedno vstupné do zámku i do muzea

Za jedno vstupné do zámku i do muzea

Léto k výletům přímo vyzývá. My vás srdečně zveme k návštěvě malebného městečka Valtice, valtického zámku včetně okolního Lednicko-valtického areálu a samozřejmě našeho muzea vinařství, zahradnictví a krajiny. Věděli jste, že vstupenka do zámku Valtice na základní okruh platí i pro vstup do našeho muzea

Valtice jsou malé vinařské město v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Žije zde přibližně 3 500 obyvatel. Valtice se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti a patří mezi nejnavštěvovanější vinařská města v ČR. Je zde mnoho vinařských podniků i rodinných vinařů. Důvod, proč se naše muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny nachází právě v tomto městečku, není třeba vysvětlovat.

Expozice a výstavy muzea vinařství, zahradnictví a krajiny valtického Národního zemědělského muzea jsou zaměřené na historii vinařství, přírodní bohatství Lednicko-valtického areálu a půdu jako jednu z nejdůležitějších složek přírody a krajiny.

Expozice Krajina Lednicko-valtického areálu provede děti i dospělé místní faunou i flórou a představí i zdejší architektonické památky. Expozice Národní expozice vinařství obsahuje řadu interaktivních prvků. Je věnována historii vinařství a původu révy vinné, vinohradnictví, sklepnímu hospodářství a degustaci vína. Expozice Tajemný život v podě vám nabídne pohled do světa pod povrchem země.

Valtický zámek, vzniklý rozšířením hradu založeného patrně v 11. století, byl od konce 14. století do poválečné konfiskace sídlem vládnoucího knížete z rodu Liechtensteinů. Býval rezidencí jednoho z nejmocnějších šlechticů podunajské monarchie, o čemž svědčí velikost a nádhera barokní výzdoby. Na stavbě zámku se podíleli věhlasní evropští stavitelé. Současnou podobu získal zámek nákladnými přestavbami v 17. a 18. století. Po vyvlastnění v roce 1945 je v majetku českého státu a je nyní spravován Národním památkovým ústavem. Jako nedílná součást Lednicko-valtického areálu byl v roce 1996 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny