Národní zemědělské muzeum

Zapojte se do monitoringu eroze - video

Zapojte se do monitoringu eroze - video

Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství a hlavním přírodním zdrojem, bohužel však neobnovitelným. Nejúčinnější ochrana je vždy ta preventivní. Aplikace Monitoring eroze zemědělské půdy slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování erozních událostí. Zapojit se může každý. 

 

 

 

 

K čemu slouží aplikace Monitoring eroze zemědělské půdy?

Termín: video můžete zhlédnout níže 27. 11. od 17:00

Organizátor: Státní pozemkový úřad

 

 

 

Více informací o akci Noc vědců 2020 v Národním zemědělském muzeu.