Národní zemědělské muzeum

Zlatá kropenka: Jedinečná zbarvením i původem

Zlatá kropenka: Jedinečná zbarvením i původem

Víte, čí vajíčka se barvila o Velikonocích v 19. století? S největší pravděpodobností to byla vejce zlatých kropenek.

Zlatá kropenka, celým názvem Česká slepice zlatá kropenatá, patřila ještě před dvěma sty lety k našim nejrozšířenějším plemenům. Byla oblíbená pro svůj temperament, otužilost a ostražitost, které ji ve volné přírodě chránily před predátory. Zbarvená nejčastěji v zlatě kropenatém, ale i koroptvím, krahujcovitém, bílém či černém hávu, zdobila tato slepice většinu zemědělských statků až do poloviny 19. století.

Masový dovoz cizích plemen v druhé polovině 19. století však její chovy téměř zdecimoval. Za přežití této jedinečně zbarvené a odolné slepice tak dnes vděčíme několika chovatelským nadšencům, kterým se na přelomu 19. a 20. století podařilo poslední zbytky plemene zachránit a obnovit populaci zlatých kropenatých, koroptvích, bílých a černých rázů. K dalšímu oživení chovu Českých slepic došlo v novém Československu, kdy se rozšířil zejména ráz zlatý kropenatý, který byl řadu let zařazen dokonce do skupiny preferovaných hospodářských plemen.

Nedávno jsem viděl vzorný chov slepic; byly tam všelijaké cizí wyandotky a jiná slepičí aristokracie, černá jako uhle, bílá jako labuť, rousnatá a rozčepýřená; ale v jedné té drátěné hradě byly takové drobné a štíhlé slepičky sympatické barvy jako sláma smíšená s trusem, a to prý je zvláštní a výtečná rasa česká, která budí pozornost každého věci znalého cizince….     Karel Čapek (1928)

Dnes je Česká slepice mezinárodně uznaným plemenem, evidovaným v Evropském seznamu plemen drůbeže. Plemeno lehkého typu je výborně přizpůsobené tvrdším klimatickým podmínkám středoevropského regionu. Vyznačuje se živým temperamentem, mimořádnou ostražitostí až plachostí, shánlivostí, relativní nenáročností a značnou otužilostí. Tyto vlastnosti ji předurčují pro chov ve velkých výbězích, v lokalitách s větším výskytem predátorů. Zejména proto se s ní můžete dnes setkat nejčastěji v drobných nebo ekologických chovech. Naopak, vůbec se nehodí pro chov ve voliérách či klecích. V zahraničí je chována pouze sporadicky. Z posledních let jsou kusé informace jen o několika chovech na Slovensku, v Rusku a v Belgii.

 

Vzácné geny je třeba chránit

Od roku 1996 je plemeno Česká slepice zlatá kropenatá zařazené do programu ochrany původních plemen, který se v roce 2006 stal součástí „Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství“. Pod tímto dlouhým názvem se skrývá český program pro záchranu a uchovávání zemědělské rozmanitosti, který patří svým rozsahem mezi nejlepší svého druhu na světě.  

Česká slepice je dnes jediným původním plemenem kura, které vzniklo na našem území, a také posledním klasickým představitelem původních středoevropských selských slepic lehkého typu. V rámci plemene je naprosto jedinečné jeho zlaté kropenaté zbarvení. Jedná se o velice vzácný ráz, který se z plemen uznaných v Evropě vyskytuje pouze u našich Českých slepic a Drentských slepic v Holandsku (předkové tohoto plemene však podle některých teorií pocházejí rovněž z Čech). S velkou pravděpodobností se tak jedná o jednorázovou mutaci, která se objevila a byla chovatelsky podchycena na území Čech zřejmě již před rokem 1600. Dalším unikátem plemene jsou nedoceněné vlastnosti, které se u většiny ostatních plemen v takové kombinaci a v tak velké míře nevyskytují. Právě ty předurčují České slepice jako plemeno mimořádně vhodné pro podmínky různých tradičně pojatých volných či ekologických chovů.

 

Text vznikl ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, který je koordinátorem Programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat v České republice. Více informací o Národním programu pro genetické zdroje zvířat.

Česká slepice zlatá kropenatá