Národní zemědělské muzeum

Známe vítěze soutěže Věda pro zemi

Známe vítěze soutěže Věda pro zemi

Třetí ročník soutěže bakalářských, diplomových a doktorských prací Věda pro zemi je uzavřen. Mladí badatelé převzali diplomy a ocenění v pražském Národním zemědělském muzeu v rámci Noci vědců v pátek 5. října 2018. 

Do třetího ročníku soutěže přihlásilo své práce 29 mladých vědců. Stejně jako vloni byla šíře zkoumaných témat velmi pestrá, autoři prací se zabývali globálními problémy i dílčími řešeními. Posuzovatelé prací hodnotili texty například z oblasti genetiky, biologie, hospodářských témat, krajinotvorby nebo techniky. Soutěž Věda pro zemi si klade za cíl nenechat kvalitní vědecké práce zapadnout. Chceme motivovat mladé vědce k další vědecké činnosti, a i proto nabízíme nejlepším autorům možnost s muzeem spolupracovat.

Národní zemědělské muzeum organizuje soutěž vědeckých prací ve snaze ocenit tvůrčí aktivity studentů při tvorbě bakalářských, diplomových a doktorských prací a také zvýšit zájem vysokoškoláků o zveřejňování výsledků jejich bádání na zemědělská a příbuzná témata. V roce 2018 díky této soutěži vyjdou dvě odborné publikace, jejichž autorkami jsou loňské vítězky Kristýna Kaucká a Zdeňka Naglová. Řada dalších autorů publikovala svůj výzkum navazující na práce přihlášené v roce 2017 v odborném recenzovaném časopise Prameny a studie, který muzeum vydává. 

Soutěž Věda pro zemi probíhá pod záštitou ministra zemědělství Miroslava Tomana.

 

> více o soutěži Věda pro zemi, výsledky třetího ročníku

tisková zpráva

> odborné publikace Národního zemědělského muzea