Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Zničené zemědělské stroje i virtuální realita přiblíží dopady války na Ukrajině

Zničené zemědělské stroje i virtuální realita přiblíží dopady války na Ukrajině

Zveme vás na novou výstavu Ukrajinská pole orná a válečná, na které vám prostřednictvím osobních příběhů, zničené zemědělské techniky i virtuální reality přiblížíme válečné dění a jeho vážné důsledky pro globální svět.

Vystaveny jsou autentické vraky tří kusů zemědělské techniky z Černihivského regionu. Zničený kombajn, traktor a secí stroj symbolizují dopady násilného válečného konfliktu, který se nevyhýbá ani zemědělství a lidem, kteří v něm pracují. Osobní příběhy spojené se zničenými stroji vypovídají o situaci na Ukrajině na jaře 2022. Zážitek umocní virtuální realita, díky níž se přenesou přímo do poškozených zemědělských podniků.

Výstava Ukrajinská pole orná a válečnáNa výstavě se dozvíte o struktuře ukrajinského zemědělství a jeho významu nejen pro lokální ekonomiku, ale i pro globální svět. Ukrajina byla nazývána obilnicí Evropy i Sovětského svazu či obilnicí světa a zajišťovala velmi významný podíl na evropských i světových dodávkách různých zemědělských komodit. Okupace části východních území, časté ostřelování civilních infrastruktur v celé zemi, námořní blokáda černomořských přístavů i otevření evropských trhů pro ukrajinské plodiny způsobily rozsáhlé změny v odběratelsko-dodavatelských vztazích a měly vliv na navýšení cen komodit v různých částech světa.

Výstava Ukrajinská pole orná a válečná připomíná i tragédie spojené s rozpoutáním hladomoru na území Ukrajiny a jiných částech SSSR v průběhu 20. století. V neposlední řadě přiblížuje spojitost s Ostravou, kdy Vítkovické železárny a přidružené podniky realizovaly během minulého století celou řadu významných staveb na Ukrajině.

Výstava je doplněna o umělecké instalace ukrajinského výtvarníka Volodymyra Kolbasy a také doprovodnou výstavou fotografií před budovou muzea. Výstava Ukrajinská pole orná a válečná je součástí projektu Ministerstva vnitra Putinův hlad.

Projekt Putinův hlad

Název projektu Putinův hlad odkazuje na cílenou formu hybridní války vedenou současným Ruskem, války, které jsme i my účastníky. V některých částech světa může tento stav způsobit nové vlny hladomoru a následné migrace.

Více o projektu na www.putinuvhlad.cz.

 Výstava se koná pod záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, ministra zemědělství Marka Výborného, ministra vnitra Víta Rakušana, ministra kultury Martina Baxy, hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky a primátora města Ostravy Jana Dohnala.

Titul výstavy je inspirován dílem Vladislava Vančury, rodáka z Háje ve Slezsku.

Na realizaci výstavy spolupracovalo Ministerstvo vnitra, Ministerstvo dopravy, ČD Cargo logistics, Rotary Club Pardubice, Agromino.

Výstava Ukrajinská pole orná a válečná, NZM Ostrava