Příběh zemědělství – Praha

Zveme vás na výstavu o včele a člověku

Zveme vás na výstavu o včele a člověku

Slovinci jsou národem včelařů. Jejich dějiny se vyznačovaly velkými včelařskými jmény, jejichž dílo, poznatky a teorie stále představují vodítko při včelaření. Odkryli tajemství života včel, šířili své bohaté včelařské znalosti a prodejem živých včel přinesli světu včelu kraňskou. Zveme vás na výstavu o včele a člověku v příbězích ze Slovinska. Výstavu si budete moci prohlédnout od 16. května do 2. července 2023.

 Veřejná vernisáž výstavy proběhne v úterý 16. května 2023 ve 12:40 hodin ve 3. patře Národního zemědělského muzea Praha. 

Slovinsko je země, jež pečuje o bohaté přírodní a kulturní dědictví včelařství. Láska ke včelám sahá až do dávné historie se začátky v 6. století. Koncem 18. století dochází na základě nových objevů ke zrychlenému rozvoji včelařství. V této době začínají slovinští včelaři ve svých knihách psát o včelařství a autochtonní včele kraňské. Obchod se živými kraňskými včelami a matkami se pak rozšířil po celém světě. Nyní je včela kraňská (Apis meliffera carnica) druhé nejrozšířenější plemeno včely medonosné na světě.

Pro Slovinsko jsou také charakteristické zvláštní včelí domečky – včelíny, v minulosti zdobené malovanými čely úlů, které nejsou jinde ve světě známy.

Roku 2017 vyhlásila Organizace spojených národů den narození slovinského včelaře Antona Janši, 20. květen, za Světový den včel. V roce 2022 bylo včelařství ve Slovinsku a způsob života s ním spojený zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

MUZEUM VČELAŘSTVÍ RADOVLJICA

Muzeum včelařství od roku 1959 vystavuje bohatou tradici slovinského včelařství, jedinečného přírodního a kulturního dědictví. Prezentuje autochtonní včelu kraňskou (Apis mellifera carnica).

Upozorňuje na význam opylování včelou medonosnou a jiných opylovačů, zprostředkovává vhled do typických včelích příbytků, návštěvníky seznamuje s důležitými osobnostmi, jež ovlivnily rozvoj slovinského včelařství, představuje dynamické období obchodu s včelou kraňskou, včelařské náčiní a techniky, včelí produkty a řemesla spojená se včelařstvím. Včelstvo si lze prohlédnou zblízka v ukázkovém úlu, což je mimořádný zážitek. Největším bohatsvím muzea je obsáhlá sbírka malovaných čel včelích úlů, jež je největší na světě. Návštěva muzea je výjimečnou příležitostí k úplnému seznámení s bohatými dějinami včelařství Slovinska. 

Roku 2021 byla v Muzeu včelařství Radovljica otevřena nová stálá, ucelená a interdisciplinární výstava (autorka Petra Bole se spolupracovníky). Vznikla na základě tří pilířů – dědictví, zážitek a vzdělávání a s důrazem na moderní interpretaci muzejních předmětů s více interaktivními složkami. Výstava získala Valvasorovu cenu za jedinečný úspěch (2022) a mezinárodní ocenění Going Green Global (2022). Knihu v angličtině, která šíře představuje obsah muzea, daroval ku 30. výročí navazování vztahů mezi Vatikánem a Slovinskem prezident Slovinské republiky Borut Pahor papeži Františkovi. 

Slovinská republika, Velvyslanectví Praha