Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Zveme vás na výstavu Standing on one leg

Zveme vás na výstavu Standing on one leg

Setkání děl Rity Koszorús a Juana Nazara v jednom místě a čase vytváří nové situace poskládané z útržků paměti. Jsou to jen jejich vzpomínky, nebo je vám něco z toho povědomé? Poznáváte ten kámen? Pozorovali jste už někdy tento sloup? Byli jste už na tomto místě? Nebo tam?

Výstava děl Rity Koszorús a Juana Nazara – Standing on one leg bude v našem ostravském muzeu k vidění do 31. července 2022. (Původní termín konání výstavy byl prodloužen.)

Výstava se ideově zabývá úvahou o křehkosti našeho aktuálního bytí, které stojí na pilířích minulosti, ale je nejisté bez předvídatelné budoucnosti. Ve spleti materiálů a nových mikrosituací v prostoru, do kterého nás autoři vtahují, vzniká časová kapsle. Opřít se můžeme jen o kontext. Tady a teď. A víme, že nic netrvá věčně.

Výstava využívá různá média malby, instalace a industriálního kontextu prostředí muzea.

Projekt vznikal v průběhu roku 2021 a 2022 během uměleckého pobytu R. Koszorús v Berlíně s podporou Fondu na podporu umenia.

Více o výstavě

Zveme vás na výstavu Standing on one leg