Národní zemědělské muzeum, s. p. o.

Covid-19 aktuálně

Aktuální epidemická opatření proti šíření onemocnění covid-19 platná v našem muzeu:

Všechny budovy Národního zemědělského muzea jsou otevřeny návštěvníkům dle jejich standardní otevírací doby

Prosíme, dodržujte aktuálně platná protiepidemická opatření:

  • zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Doporučujeme návštěvníkům si u vstupu do muzea dezinfikovat ruce a při prohlídce muzea ve vnitřních prostorách nepít a nejíst.

Zákaz jídla desinfekce