Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Depozitář potravin

expozice Potraviny, Národní zemědělské muzeum Ostrava

Potraviny ze všech stran i ze všech úhlů pohledu, interaktivně a všemi smysly – to je náš Depozitář potravin.

Při výstupu do třetí haly, která se tyčí více jak 13 metrů nad terénem, najdete třicetimetrový regál s 30 tématy, která se snaží představit potraviny z nejrůznějších úhlů pohledu. Co jeden metr, to jedno téma, které je zpracováno atraktivní grafickou formou.

V expozici se dozvíte to nejdůležitější o potravinách, poznáte základní typy potravin a nastíníme i aktuální otázky, které jsou s problematikou potravin spojeny. Celá instalace je doplněna o interaktivní exponáty, takže můžete potraviny vnímat doslova všemi smysly. Modulární systém umožňuje expozici doplňovat, aktualizovat a měnit, takže se stále můžete těšit na novinky.

Depozitář potravin svým názvem odkazuje na funkci muzea jako instituce, která shromažďuje předměty a v přeneseném slova smyslu i lidské vědění, konstrukčně zase expozice odkazuje na regály v obchodech s potravinami, kde každý metr představuje určitý sortiment.

Fotoalbum