Národní zemědělské muzeum

Virtuální výstava Lékaři rostlin

Jak je to s ochranou kulturních rostlin a kdo to jsou rostlinolékaři? Na virtuální výstavě Lékaři rostlin vám představíme nejvýznamnější škůdce, choroby a plevele našich polí, luk nebo sadů. Ukážeme vám, jak se za poslední dvě století proměnily postupy v ochraně rostlin od čistě mechanických postupů ke stále složitějším a účinnějším chemických látkám, které v posledních desetiletích doplňují nové šetrnější postupy integrované ochrany. Budete možná překvapeni, kam až sahá práce rostlinolékařů a jak moc jsou na nich závislé naše životy.

K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace Lékaři rostlin, kterou si můžete stáhnout ve formátu pdf.

Rostlinolékařské zásahy a postupy se svým způsobem objevují již od neolitu, tedy vzniku zemědělství. Jako vědní disciplína se objevuje až v moderní době, ve druhé polovině 19. století. V průběhu 20. století nabývá v souvislosti se zvyšováním výnosnosti a efektivnosti zemědělství rostlinolékařství na významu. Rostlinolékaři pomáhají snižovat ztráty produkce a zvyšovat výnosy. Globalizace světa a intenzivní obchodní výměna naopak přinesla snadnější pronikání škůdců a chorob mimo své původní oblasti. Rostlinolékařům tedy přibyla práce. A přibývá další, klimatické změny přinášející sucho a zvýšenou pravděpodobnost výskytu nových škůdců a chorob spolu se stále zvyšujícími nároky na výživu obyvatel planety a potřeby průmyslu budou z rostlinolékařství činit zcela nepostradatelný obor do budoucnosti.

Výstava Lékaři rostlin byla v Národním zemědělském muzeu v Praze k vidění od 2. 10. 2020 do 29. 5. 2022. Nyní si ji můžete prohlédnout virtuálně. Tak račte vstoupit! 

Podívejte se na video z výstavy Lékaři rostlin.