Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Poklad z půdy aneb fragmenty ze života muzea

Termín konání: 11. 5. 2021 – 31. 10. 2021

Výstava Poklad z půdy, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Malá výstavní instalace Poklad z půdy aneb fragmenty ze života muzea ukazuje život ohradského muzea v různých epochách na fragmentech původních schwarzenberských sbírek, ale i dalších předmětů nalezených při generálním úklidu zámecké půdy. Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství bylo založeno v roce 1842 a je jedním z nejstarších odborně-profesních muzeí na světě.

Kdo by nechtěl najít poklad na zámecké půdě. Dají se ale úlomky pravěké a středověké keramiky, zlomky kachlů či poškozený barokní obraz považovat za poklad?

Současné Národní zemědělské muzeum Ohrada je pokračovatelem nejstaršího lesnického muzea, které na loveckém zámku Ohrada založil František Adam Schwarzenberg v roce 1842. Ne že by se snad po dlouhá desetiletí na půdě loveckého zámku vršily sbírkové předměty.

Jde o fragmenty sbírek, které byly předány jako celky do různých muzeí dle jejich zaměření. Ohradské muzeum si drží výsadu odbornosti oborů lesnictví, myslivosti a rybářství, proto například již v roce 1954 byly archeologické a mineralogické sbírky předány do správy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. To, co bylo při důkladném čištění půdy za trámy a v násypech nalezeno, jsou fragmenty těchto sbírek. Jsou mezi nimi ale i velmi cenné předměty, například malý obsidiánový nůž z pravěku, torzo korespondence archeologa Jana Nepomuka Woldřicha s vášnivým amatérským hledačem a tehdejším majitelem panství Janem Adolfem Schwarzenbergem o nálezech středověkých kachlů v Sedlci.

K této neobvyklé výstavce bude vytvořen také malý lektorský program pro školy, zaměřený na jednotlivé epochy od pravěku po novodobou historii jihočeského regionu. 

Instalaci najdete ve foyer zámku.

Fotoalbum