Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Rudolf Karel Chotek: Šlechtic – Podnikatel – Bankrotář

Termín konání: 2. 12. 2018 – 31. 10. 2019

Výstava Rudolf Karel Chotek: Šlechtic – Podnikatel – Bankrotář

Výstava Rudolf Karel Chotek – Šlechtic – Podnikatel – Bankrotář je první ze série výstav věnovaných jednotlivým osobnostem chotkovského rodu, které se výrazně zapsaly do osudů zámku Kačina. 

Výběr padl nejprve na Rudolfa Karla (1832–1894) proto, že je zřejmě nejkontroverznější osobností tohoto šlechtického rodu. Z úspěšného podnikatele se hrou osudu stal bankrotář, kterého před nuceným prodejem panství zachránila sekvestrační (dnes bychom řekli konkurzní) správa. Zachránit jednotné dominium zahrnující i Veltrusy a Bělušice se však již nepodařilo a jednotlivá panství se nadále vyvíjela samostatně.

Smrt jediného syna, faktický rozpad manželství a psychické potíže vedly k prohlášení rozhazovačného Rudolfa Karla marnotratníkem a uzavření přístupu k financím, s nimiž byl odkázán na mladšího bratra Emericha – sekvestračního správce. Na samém sklonku utekl před obtížnou situací do Uherska, kde si vzal za manželku o čtyřicet let mladší baronku Klaudine Gudenusovou. Po několika měsících od sňatku zemřel.

Kačina - Rudolf Karel Chotek