Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Výstava Voda? Voda!

Termín konání: 1. 4. 2023 – 22. 6. 2023

Výstava Voda? Voda!

Národní zemědělské muzeum Ohrada vystaví unikátní fotografickou sérii historických snímků z archivu historika a sběratele české fotografie 19. a počátků 20. století Pavla Scheuflera, zobrazující téma vody a života kolem vody v různých podobách.

Voda je pro všechny organizmy zdrojem života, ale také živlem, skrývajícím krásu i nebezpečí. Již od počátků české fotografie se tomuto fenoménu věnovalo mnoho význačných fotografů ve své tvorbě dokumentární i umělecké. Voda je živel, ale i kolébka života, který se na svých fotografiích snažili zachytit i pro budoucí generace. V době vzniku těchto fotografií končí éra relativně poklidného vývoje společnosti. Mění se nároky i životní styl lidí, spotřeba, využití a rozdělování vody se stává životně důležitým prvkem v existenci společnosti.

Pojďte si s námi projít výstavu historických fotografií z dob, kdy „voda byla ještě modrá“. Fotografie Josefa Seidela, Františka Krátkého, Rudolfa Brunnera-Dvořáka a dalších tvůrců vás provedou nejen krásnou Šumavou, ale i dalšími zajímavými místy naší vlasti spjatými s vodou.

NZM Ohrada: Výstava Voda? Voda!