Příběh zemědělství – Praha

Výstava Z fotoarchivu III – Lidé a technika

Termín konání: 1. 9. 2017 – 26. 11. 2017

Výstava Z fotoarchivu III – Lidé a technika

Ve třetí části výstavního cyklu Z fotoarchivu Národního zemědělského muzea představujeme zemědělskou techniku.

Fotoarchiv NZM obsahuje obrovské poklady. Dokumentace vývoje zemědělské praxe i rurální architektury, změny podoby krajiny i vesnice a života a kultury zemědělců za posledních 100 let není snad nikde sebraná a uchovávaná v tak ucelené podobě. Více jak 160 000 sbírkových fotografií dokumentuje veškerá témata vztahující se k zemědělství.

Obsáhlá sbírka fotografií agrárních dějin je doplněna i reprodukcemi historických listin a pergamenů, plánů, map, urbářů a knih. Fotoarchiv obsahuje pouze fotografie zhotovené z iniciativy Národního zemědělského muzea zpravidla jeho pracovníky.

Od počátku lidské civilizace byly rozličné nástroje, ruční nářadí a stroje využívány při různých agrotechnických operacích a pěstování plodin. Díky prohlubujícím se znalostem o použití a výrobě materiálů, zavádění pěstování nových plodin a rozvoji vědy a techniky docházelo k jejich proměnám a vylepšování. Zejména v 19. století došlo k bouřlivému vývoji, i když ani výkonné stroje ve 20. století ruční nářadí z provozu nevytlačily a řada z něj je používána dodnes. Významným pomocníkem zemědělců se staly i stroje zajišťující přemisťování nákladů nebo vyvíjející energii potřebnou k pohánění dalších strojů.

Výběrem z fotoarchivu vám ve třetí části výstavního cyklu některé z těchto pomocníků představujeme.

 

Fotoalbum