Muzeum potravin a zemědělských strojů – Ostrava

Výstava Zemědělství 4.0

Termín konání: 5. 4. 2022 – 28. 2. 2024

výstava Zemědělství 4.0

Zveme vás na aktuální hlavní výstavu Národního zemědělského muzea v Ostravě s názvem Zemědělství 4.0. Hlavním cílem výstavy je srozumitelně přiblížit návštěvníkům podstatu probíhajících změn v zemědělství, prezentovat vybrané technologie a představit novou generaci zemědělských strojů a systémů. Výstava představuje zemědělství jako důležitý a také atraktivní obor, v němž má cenu a význam pracovat.

 Výstava se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a primátora města Ostravy Tomáše Macury. 

Co znamená zemědělství 4.0

V souladu s jednotlivými revolucemi v průmyslu docházelo k významným technologickým změnám také v zemědělství. Zemědělství postavené na živé síle až do 19. století zaměstnávalo velkou část populace. Průmyslová revoluce umožnila výrobu a vývoj zemědělských strojů a významně umenšila počet osob nutných pro zajišťování obživy společnosti. Ve 20. století došlo k rozsáhlé mechanizaci i chemizaci zemědělství a do sektoru pronikla také výpočetní technika. Poslední dvě dekády 21. století jsou vyvíjeny a zaváděny senzorové technologie, autonomní stroje a digitální platformy, které dále umožňují snížit podíl rutinní a namáhavé práce, ušetřit čas, zvýšit výnos a současně snížit ekologickou stopu zemědělství v krajině. Tyto platformy jsou někdy označovány jako zemědělství 4.0 popř. precizní zemědělství.

Zatímco roku 1800 byla země obývána 1 miliardou lidí, do roku 2012 vzrostl tento počet na 7 miliard. Ukazatele předpokládají další nárůst populace na 9,6 miliardy obyvatel do roku 2050. Aby bylo možné uživit tak velké množství lidí, je potřeba navýšit produkci potravin o 70 %. To znamená, že v zemědělství bude nutné překonat rostoucí ceny energie, předejít vysychání půdy, zamezit úbytku orné a zemědělské půdy a zvýšit regulaci dopadů zemědělské činnosti na životní prostředí. Zemědělci budou muset zvyšovat výnosy, minimalizovat ztráty a redukovat svou ekologickou stopu.

Ochutnávka z výstavy

Na výstavě si v části dějin robotiky můžete prohlédnout robotické rameno, které bylo v 80. letech 20. století nasazeno pro výrobu pluhových ostří. Z modernějších technologií pak uvidíte robotický dojicí stroj, autonomního zahradního robota, vertikální farmu, 3D tiskárnu pro tisk čokolády, ale také fotobioreaktory a exponáty k problematice plastů nebo geneticky modifikovaných plodin. Instalace zahrnuje chytrou farmu, dotykové rozhraní k problematice digitální revoluce a řadu dalších prvků, na nichž chceme demonstrovat změny v zemědělství, k nimž již několik let postupně dochází.

Výstavu obohatil i exponát Alga Oasis, který připomíná rostlinu a prezentuje princip fungování zařízení pro kultivaci jednobuněčných řas, zvaného fotobioreaktor. Koncept fotobioreaktoru Alga Oasis vychází z myšlenky budoucí integrace řasových reaktorů do městského prostředí. Řasy produkované fotobioreaktorem jsou využitelné ve vědeckém výzkumu, ve farmaceutickém průmyslu, v potravinářském průmyslu nebo pro výrobu paliv. Unikátní exponát navržený konceptuálním umělcem Michalem Kohútem byl vystaven před českým národním pavilonem na světové výstavě EXPO v Dubaji (2022). Do výstavy Zemědělství 4.0 zapůjčil Algu Oasis Mikrobiologický ústav AV ČR. 

Výstava bude v Národním zemědělském muzeu Ostrava k vidění od 5. dubna 2022 do 28. února 2024.

 

 

Fotogalerie z výstavy Zemědělství 4.0