Příběh zemědělství – Praha

Konference Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání

Termín konání: 8. 11. 2018 – 9. 11. 2018

Konference Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě

Mezinárodní interdisciplinární vědecká konference
Agrární zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě

Instituce a osobnosti, jejich působení v kontextu politického, ekonomického, sociálního a kulturního vývoje středoevropského venkova

 

Pořádají:

Místo konání:

  • Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, 170 00 Praha 7

Organizační výbor:

  • PhDr, Jitka Balcarová, Ph.D.; Jana Kalášková; RNDr. PhDr. Michal Kubálek, Ph.D.; prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.; doc. PhDr. Jiří Šouša. CSc.; Ing. Hana Urbancová, Ph.D.

 

Organizační poznámka:

  • Možnost prezentace prostřednictvím dataprojektoru zajištěna.
  • Ubytování si účastníci hradí sami. Možnost zprostředkování cenově výhodného ubytování v rámci Univerzity Karlovy. Kapacita je však omezena. Pokud máte zájem o univerzitní ubytování, prosíme, sdělte nám to co nejdříve. 
  • Konferenční poplatek ve výši 400 Kč bude vybírán při registraci ve dnech konání konference. Studenti jsou od platby oproštěni.

 

Registrace už byla uzavřena.

 

Program konference:

čtvrtek, 8. 11. 2018 / Thursday, 8 November 2018

9.30–10.00 Registrace účastníků

10.00 Slavnostní zahájení konference

Vstupní slovo organizátorů

10.30 Vstupní přednáška – Projekt Oživujeme NZM 2015–2018 s důrazem na nové expozice (náměstek generálního ředitele NZM Mgr. Antonín Šimčík)

11.30 Komentovaná prohlídka nových expozic NZM pro účastníky konference 

Přestávka na oběd (zajištěný samostatně účastníky)

14.00–14.20 Eduard Kubů – Jiří Šouša, Úvodní slovo

 

Sekce I / Osvěta venkova (18. stol. – 1. pol. 20. stol.)

14.30–14.50 Čičaj Viliam, Poľnohospodárska osveta v predosvietenskom období

14.50–15.10 Krčmářová Jana, Selekce nového zemědělství v českých zemích 19. století. Ztráta zemědělských systémů se stromy

15.10–15.30 Lopatková Zuzana, Poľnohospodárska osveta na Slovensku v 19. storočí vo svetle dobovej tlače

15.30–15.50 Kadlec Petr, Základní aspekty institucionalizace zemědělského vzdělávání ve 2. pol. 19. a na poč. 20. stol. – příklad rakouského Slezska

15.50–16.30 Diskuze

16.30–17.00 Přestávka na kávu

17.00–17.20 Motyčková Dana – Sedlická Kateřina, Vliv architektů a etnografů na osvětu ve vesnickém stavitelství v 1. pol. 20. stol.

17.20–17.40 Burešová Jana, Ženská osvěta na venkově v českých zemích v 1. pol. 20. stol.

17.40–18.00 Josefovičová Milena, Význam agrárního vzdělání a osvěty v životě tří generací evangelické selské rodiny v 1. pol. 20. stol. na Poděbradsku

18.00–18.30 Diskuze

19.00 Společenský večer účastníků

 
Sekce II / Institucionalizace / instituce zemědělské osvěty a vzdělávání

14.30–14.50 Konečný Tomáš, Osvícenství a zemědělská osvěta: Dublinská společnost a její pražský protějšek

14.50–15.10 Paulus Filip – Steinová Šárka, Praktické vyučování na Zemské vyšší škole hospodářské v Táboře

15.10–15.30 Paulusová Kateřina, Knihovna Zemské vyšší školy hospodářské v Táboře

15.30–15.50 Janečková Kristýna, Působení zemědělského odboru pražské techniky pro agronomickou praxi
v letech 1906–1939

15.50–16.30 Diskuze

16.30–17.00 Přestávka na kávu

17.00–17.20 Malý Jan, 100 let Národního zemědělského muzea

17.20–17.40 Jakubská Jana, Využití sbírek Národního zemědělského muzea jakožto pramenů agrární osvěty
a vzdělávání v 18.– 21. století

17.40–18.00 Zeinerová Brachtlová Michaela, Fotoarchiv Národního zemědělského muzea

18.00–18.30 Diskuze

19.00 Společenský večer účastníků

 

pátek 9. 11. 2018 / Friday 9 November 2018

Sekce I / Osvěta venkova (18. stol. – 1. pol. 20. stol.)

9.30–9.50 Grunert Heiner, Osvěta a růst výroby! Venkovské a agrární vzdělávání
v Polsku a Jugoslávii v meziválečném období

9.50–10.10 Novák Pavel, Rozhlasové a televizní vysílání pro zemědělce v éře socialismu v Československu 

Sekce I / Osobnosti zemědělské osvěty a vzdělávání

10.10–10.30 Dobrotková Marta, Samuel Tešedík a jeho význam pre rozvoj a osvetu v poľnohospodárstve
v 18. storočí 

10.30–10.50 Diskuze

10.50–11.20 Přestávka na kávu

11.20–11.40 Stejskalová Helena, Tomáš Trnka a jeho koncepce osvěty v prostředí českého venkova 

11.40–12.00 Ferklová Renata, František Křelina – čistá duše venkovana 

12.00–12.20 Kopecký Lukáš, Vyšší hospodářská škola v Klatovech a její role v zemědělském vzdělávání
s důrazem na osobnost Dr. Františka Švece 

12.20–12.40 Smutný Bohumír, František Diebl, nejen druhý profesor zemědělských nauk na filozofickém
učilišti v Brně (též podnikatel, vinař, cestovatel, novinář) 

12.40–13.00 Vrábel Ferdinand, Prínos Milana Hodžu k vzdelávaniu roľníkov a rozvoju poľnohospodárskeho
školstva 

13.00 Diskuze a zakončení sekce

 

Sekce II / Institucionalizace / instituce zemědělské osvěty a vzdělávání

9.30–9.50 Nedělník Jan, Česká akademie zemědělských věd a její podíl na vzdělávání

9.50–10.10 Radomíra Střalková, 100 let Výzkumné stanice vinařské Karlštejn

10.10–10.30 Čepl Jaroslav, 95 let Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě

10.30–10.50 Diskuze

10.50–11.20 Přestávka na kávu

11.20–11.40 Šotolová Marie, Odborné včelařské vzdělávání v českých zemích od 18. stol. do současnosti

11.40–12.00 Novák Zdeněk, Zahradnické vzdělávání v kontextu lichtenštejnské tvorby krajiny

12.00–12.20 Grus Michal, Budoucnost „tradičního“ lesnického školství 

12.20–12.40 Zemědělství a vzdělávání: Myšlenky, vnímání a praxe ve Slovinsku do druhé světové
války

12.40–13.00 Kubálek Michal, Vysoká škola zemědělská v kritických letech 1968–1970

13.00 Diskuze a zakončení sekce

 

> pozvánka / invitation (pdf)

> call for papers (CZ/EN)

> přihláška a anotace / Registration and contribution summary (docx)

Konference Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání, 8.–9. 11. 2018, Národní zemědělské muzeum Praha