Příběh zemědělství – Praha

konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník

Termín konání: 13. 4. 2023 – 14. 4. 2023

konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník

Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 150. výročí narození Antonína Švehly, českého sedláka, politika a státníka, se uskuteční ve dnech 13.–14. dubna 2023 v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Konference je věnována jednomu ze zakladatelů a významných protagonistů vývoje Československé republiky 20. let dvacátého století Antonínu Švehlovi, který se významně zasloužil i o vznik řady kulturních a paměťových institucí – zemědělského muzea, zemědělské knihovny a zemědělského archivu.

Ing. Jan Malypetr pozdraví účastníky konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státníkÚčastníky konference pozdraví vnuk Jana Malypetra, prvorepublikového premiéra (1932–1935)

Virtuálním hostem konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník bude vnuk Jana Malypetra, prvorepublikového politika a předsedy vlády ČSR v letech 1932–1935, pan Ing. Jan Malypetr. V rámci příprav konference se nám podařilo natočit video s jeho pozdravem a osobním poselstvím, které budou moci shlédnout pouze účastníci této konference.

 Příspěvky z konference budou publikovány v kolektivní monografii.

 Konference se koná pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Fialy, předsedy Senátu Parlamentu České republiky Miloše Vystrčila a ministra zemědělství Zdeňka Nekuly.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury.

program místo konání / organizační výbor a vědecký výborkontakt  /vstupné

Program

 Program konference Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník

Místo konání

Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7 (> Kudy k nám)

Organizační a vědecký výbor

prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc., NZM – předseda organizačního výboru

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D., NZM – tajemnice organizačního výboru

Ing. Zdeněk Novák – generální ředitel NZM

Mgr. Jan Doboš

Doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc., FF UK

Ing. Hana Urbancová, Ph.D., ředitelka ČAZV

Marie Zdeňková, Hostivař (kontaktní osoba, znalec místní historie)

Kontakt

konference@nzm.cz 

Vstupné

Vstup na konferenci je ZDARMA. Nutná předchozí registrace na konferenci.