Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Putování se sv. Jakubem

Termín konání: 5. 9. 2020

mapa,kde naleznete lavičky s QR kódem

Již pátým rokem proběhne Putování se sv. Jakubem. Jedním z jeho zastavení bude areál Kačina, kde návštěvníci mohou prozkoumat na 5 lavičkách umístěných v zámeckém parku unikátní otevřenou knihovnu.

Otevřená knihovna

Jedním z nejcennějších a nejoblíbenějších objektů na samotném zámku Kačina je Chotkovská knihovna. I když její velkolepost je stále obdivuhodná, přesunulo se vnímání tohoto prostoru spíš do podoby muzeálně zakonzervované expozice. Z jejího umístění a dispozice je jasné, že zadavatel stavby zámku a parku se chtěl knihovnou jednak prezentovat, ale v prvé řadě její obsah sloužil ke studiu a získávání informací důležitých pro řízení hospodářství.

Projekt Otevřená knihovna zpřístupňuje některé cenné svazky veřejnosti. Díky tomu se rozšiřuje expoziční potenciál knihovny o prohlídku, kterou by návštěvník z technických a bezpečnostních důvodů nemohl uskutečnit. Na této webové stránce můžete listovat knihami z oboru architektura a umění, zahrady a zemědělství, myslivost a přírodní vědy, dějiny. Každému oboru je v zámeckém parku věnováno jedno zastavení s lavicí k odpočinku a pohodlnému listování v knihách. Lavice tedy zastupují vždy jeden obor. Samotné jejich rozmístění je zvoleno tak, aby dané místo jednak umožňovalo krásné výhledy, jednak nějakým způsobem souviselo s vybraným oborem.

Tak například pro obor architektura a umění je lavice umístěna v těsné blízkosti budovy zámku, takže návštěvník-čtenář je v kontaktu se stavebními slohovými prvky, téma myslivosti a přírodních věd přibližuje lavice umístěná v tzv. Lesní škole, téma zahrady a zemědělství pak na okraji rozsáhlé louky, kterou dřívější majitelé panství využívali druhotně také jako pastvinu nebo pro produkci sena. Rozmístění lavic naleznete v nabídce menu mapa. Pro usnadnění vyhledávání je každá lavice opatřena QR kódem, po jehož načtení se ve webových stránkách připojíte přímo na obor, který lavice zastupuje. Díky tomu můžete studovat a prohlížet si ukázky vysoké knižní kultury předešlých staletí v autentickém prostředí zámeckého parku a na unikátním místě.

 

Bližší informace o putování naleznete na webu pořadatele:

https://hlizovskyspolek.cz/

Kačina - Putování 2020