Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Výstava 100 let ve sbírkách / Lidé a stroje

Termín konání: 30. 3. 2018 – 31. 10. 2018

100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea / Lidé a stroje, NZM Čáslav

Pro sezónu 2018 připravilo muzeum zemědělské techniky v Čáslavi výstavu historických fotografií 100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea s podtitulem Lidé a stroje, která se koná u příležitosti stého výročí založení muzea. 

Výstava představuje výběr více jak 80 velkoplošných fotografií z archivu Národního zemědělského muzea, které zachycují vývoj techniky od té nejstarší, ruční, až k moderním strojům.

Zemědělství zahrnuje široké spektrum lidské činnosti, které zajišťuje obživu celým generacím. Pro jednotlivé obory bylo vynalezeno mnoho nářadí, která se od univerzálních stávala stále častěji specializovanými. Výstava je zaměřena na mechanizaci používanou v rostlinné výrobě, a to v členění, které kopíruje základní agrotechnické operace. Součástí jsou i fotografie reprezentující rozmanitost nejpoužívanější zemědělské techniky, tedy traktorů.

Na historických fotografiích tu tedy najdete nejen ruchadlo bratranců Veverkových, ukázku orby s koňským dvojspřežím nebo parní oračky John Fowler, ale i mnohem mladší kombajny a traktory. 

 

Výstava 100 let ve sbírkách Národního zemědělského muzea se koná pod záštitou ministra zemědělství.

Fotoalbum