Příběh zemědělství – Praha

Výstava Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích

Termín konání: 23. 10. 2020 – 28. 3. 2021

Výstava Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích

Výstava je vědeckým výstupem projektu NAKI II – Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (DG18P02OVV057), na kterém spolupracují Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola ekonomická v Praze, Slezská univerzita v Opavě, Vysoká škola hotelová v Praze a Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

 

Stěžejním cílem prezentovaného výzkumu je ozřejmění významu specifické částí národního kulturního dědictví – rybářské kultury z hlediska jejího využití v sociálním a ekonomickém prostředí současné české společnosti. 

Česká rybářská tradice již od nejstarších dob kladla značné nároky na zachování kvality rybího masa při přepravě a distribuci, jakož i na humánnost způsobu přepravy ryb na delší vzdálenosti. Ryby jako obchodní komodita představovaly pro tehdejší producenty výnosný zdroj finančních prostředků, důstojně reprezentovaly české země a šířily jejich věhlas do ostatních evropských států. Na území českého státu nebyly konzumovány pouze sladkovodní ryby, nýbrž i konzervované mořské ryby. 

Otázka zpracování, využití a konzumace ryb se tak stala mnohovrstevnatou problematikou nazíranou optikou mnoha oborů a metodologických přístupů. Na příkladech vybraných sbírkových předmětů se výstava pokouší vyzdvihnout bohatou historickou a kulturní tradici českého rybářství a rybníkářství a nastínit cestu ryby od přepravy, uchování, prodej a přípravu až na talíř. Jedním z hlavních témat se také stala konzumace kapra v období vánočních svátků a obecně symbolika ryby.

Prolistujte si katalogem k výstavě Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích.

 

 

Fotoalbum