Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava České lidové kroje z počátku 19. století

Termín konání: 30. 3. 2018 – 31. 12. 2019

Výstava České lidové kroje z počátku 19. století

V zámecké galerii na Kačině si můžete v rámci 3. prohlídkové trasy prohlédnout reprodukce 36 kolorovaných leptů z cyklu Kroje českých sedláků a selek , který v roce 1814 publikovali ve Vídni významní grafici Antonín Pucherna (1776-1852) a  Ludvík Arnošt hrabě Buquoy (1783-1834).

Výstava bude opět přístupná od 1. dubna do 31. října 2019.

Tento soubor grafických listů, jež dokumentují podobu lidového oděvu v různých regionech Čech na počátku 19. století, tvoří součást sbírky výtvarného umění Národního zemědělského muzea od roku 1930.

 

Vedle vystavených grafik se můžete těšit i na nádherné kroje ze soukromé sbírky Jany Anny Sobolíkové.