Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Hlasy přírody

Termín konání: 30. 3. 2018 – 2. 12. 2018

Výstava Hlasy přírody

Pronikněte do fascinujícího světa našich němých souputníků životem na výstavě Hlasy přírody!

Výstava bude opět přístupná od 1. dubna do 31. října 2019.

Na výstavě se prostřednictvím videí seznámíte s jednotlivými typy chování hospodářských zvířat, pohyb a další životní projevy rostlin vám přiblíží časosběrné kamery. Na modelech zemědělských staveb se seznámíte s vlivem staveb na welfare zvířat a jeho dopadem na chování zvířat. V části výstavy věnované rostlinám si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jak na dotyk člověka reaguje mimóza či netykavka nebo šťavel.

Výstava ukazuje, že zvířata „mluví“ určitými stabilními způsoby chování, v nichž se uplatňuje vedle hlasových projevů především řeč těla. Rozlišujeme chování potravní, komfortní, ochranné, teritoriální, rozmnožovací, sociální, hravé a vlastní komunikaci.

Poznání komunikace rostlin je zatím na mnohem nižší úrovni než u zvířat. Přesto i zde je již zřejmé, že i rostliny spolu komunikují prostřednictvím kořenového systému zprostředkovaným soužitím s houbami. Rostliny mají i vyvinuté sociální a obranné chování a dokonce i paměť. Cítí bolest, strach a naopak zažívají i libé pocity. Dokonce i „mluví“, tj. vydávají různé zvuky v pro člověka neslyšitelných, ale přístroji zaznamenatelných délkách zvukových vln.