Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava - Skrytá krása hmoty

Termín konání: 1. 7. 2021 – 31. 12. 2021

Výstava - Skrytá krása hmoty

Příroda je ve své podstatě zdrojem nekonečného množství vzájemně se prolínajících a dynamicky se měnících obrazů mikro a makro světa. Výstava zahrnuje soubor vybraných fotografií, pořízených v Alpách v oblasti hory Gross Glockner, zachycujících  vápencové bloky  protkané  sítí druhotných sedimentárních nerostů a přetvořených do expresionostických obrazů.

 
,,Jednou z nejzákladnějších inspirací každého, kdo objevuje kouzlo okolního světa, je příroda.”

Příroda je ve své podstatě zdrojem nekonečného množství vzájemně se prolínajících a dynamicky se měnících obrazů mikro a makro světa. Je největším hybatelem a stvořitelem vší krásy i jejího zrcadlového obrazu  - ošklivosti. My všichni jsme s okolním světem konfrontováni a je jen na nás, kolik vjemů jsme schopni a ochotni přijmout. Stačí mít oči otevřené a tyto světy nás uchvátí svou rafinovanou dokonalostí.

Výstava zahrnuje soubor vybraných fotografií pořízených v Alpách v oblasti hory Gross Glockner. Jedná se o fotografie zachycující  vápencové bloky  protkané  sítí druhotných sedimentárních nerostů.

Autor se ve svých fotografiích snaží propojit svět vědecký se světem uměleckým a hledá v nich kouzlo a krásu při pohledu na objekty, které nás obklopují a které často nevnímáme či přehlížíme. O to více jsme pak překvapeni, když se oku fotografa podaří tato ztracená zákoutí hmoty odhalit a divákům ve formě fotografie přiblížit. „Fantastické scenérie můžeme obdivovat při pohledu do hlubin vesmíru, z nichž se vynořují neznámé světy, tvořené mezihvězdnou hmotou mlhovin a miliony hvězd neznámých galaxií. Stejně tak na druhém konci našeho měřítka se na obrazovce mikroskopu zjevují mikrostrukturální útvary, překvapující svou rozmanitou dokonalostí. Ač rozměrově jsou tyto světy nesmírně vzdáleny, stále udivuje jejich vzájemná podoba. Zdá se, jako by hmota našeho vesmíru disponovala holografickou pamětí, kdy každý objekt, každá částice v sobě nese informaci o celku, podobně jako individuální živá buňka v sobě nese uloženu úplnou genetickou informaci o tvaru a funkci živé entity“ připomíná autor fotografií, profesor Svatopluk Civiš.

Nechte se okouzlit fotografiemi mikro a makro světa, přetvořeného do expresionostických obrazů, zachycujících úžasné pohledy do struktur hmoty.

Výstava je k vidění denně od 9 do 17 hodin v zámecké kapli, která je volně přístupná.