Příběh zemědělství – Praha

Výstava Sociální zemědělství: Příležitost pro zemědělce

Termín konání: 4. 5. 2021 – 27. 6. 2021

Výstava Sociální zemědělství: Příležitost pro zemědělce

Sociální zemědělství je inovativní přístup vycházející z tradičních venkovských svépomocných systémů.  Sdružuje v sobě koncepty multifunkčního zemědělství, sociálních služeb a zdravotní péče na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni.

Posláním sociálního zemědělství je vedle produkce a prodeje zemědělských produktů také zajišťování pracovních míst na farmách, poskytování služeb sociálně a zdravotně znevýhodněným osobám i organizování vzdělávacích aktivit.

Koncept sociálního zemědělství klade velký důraz na vztahy mezi lidmi; rozvíjí vztahy v rámci farmy, rodiny, komunity a pomáhá k začleňování znevýhodněných osob do běžného života. Tento nový směr se rozvíjí také v České republice.

Výstava umístěná na střešní zahradě prezentuje na 21 panelech vybrané subjekty, které se podílely na zpracování analýzy a které v České republice naplňují koncept sociálního zemědělství, nebo přispívají k zavádění jeho principů do praxe.

Výstavu připravila Celostátní síť pro venkov – Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s organizacemi: Ministerstvo zemědělství; Mendelova univerzita v Brně; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Česká zemědělská univerzita v Praze; TESSEA; Kraj Vysočina; Chaloupky; Školní statek, Humpolec, Dusilov; Asociace sociálního zemědělství; Zemědělský svaz ČR, územní organizace Hradec Králové; Zemědělská akciová společnost Mžany; Zemědělské družstvo Libčany; POMOC Týn nad Vltavou; Lavandia; Květná Zahrada.

Sociální zemědělství na fotografiích Asociace sociálního zemědělství