Seznam kontaktů

Bc. Jana Jakubská – osobní profil

Název pozice v NZM:

kurátorka sbírkových fondů

 

Vzdělání:

 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy: Archivnictví a pomocné vědy historické
 • Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové: Archivnictví a PVH – historie

 

Praxe:

 • v NZM od března 2014
 • Archiv Letiště Praha, s.p., Národní archiv, Archiv Židovské obce Praha, Historický ústav AV ČR – mapová sbírka, Archiv SEEDCOM, s.r.o.

 

Sbírky v NZM:

Fond Archiválie

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

Akce

 • Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869. 150 let rakouského říšského vodního zákona – historické aspekty a aktuální problémy – konference NZM (2019).
 • Noc vědců – akce NZM (2017, 2018, 2019).
 • Den pro zaměstnance SZIF (NZM, 2019).
 • Cukrářské slavnosti – akce NZM (2016, 2017, 2018).
 • Týden vědy a techniky – národní vědecký festival (2018).
 • Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě. Instituce a osobnosti, jejich působení v kontextu politického, ekonomického, sociálního a kulturního vývoje středoevropského venkova – konference NZM (2018).
 • Venkov, rolník a válka ve střední Evropě – Od válek 16. století do války studené – konference NZM (2016).
 • Odkaz Národopisné výstavy českoslovanské 1895 v oblasti etnografie, muzejnictví a památkové péče – konference NZM (2015).

Expozice, výstavy:

 • Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích (výstava, 2020).
 • Ukázky z archivních fondů a sbírek (výstavní cyklus, 2019).
 • Jindřich Štreit a Cykly (výstava, 2019).
 • Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech (výstava, 2018).
 • Zemědělství (expozice, 2018).
 • Šrobárová sbírka - Odhalení (výstava, 2017).
 • Čižba – umění jemné a líbezné (výstava, 2016).
 • Národopisná výstava českoslovanská 1895 (výstava, 2015).

Vybraná publikační činnost:

 • JAKUBSKÁ, JANA, Prameny ke studiu využívání vodních toků a hrazení bystřin na pracovišti Národního zemědělského muzea – podsbírka Archiválie, Prameny a studie, č. 67, 2021.
 • JAKUBSKÁ, Jana – GRABCOVÁ, Dana, Zapomenutá obora v Lomnici nad Popelkou, Prameny a studie, č. 68, 2020.
 • KUBÁSKOVÁ, LUCIE – JAKUBSKÁ JANA – ČENĚK, MIROSLAV, Česká rybí kuchyně aneb kapr nejen o Vánocích, Praha: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., 2020.
 • JAKUBSKÁ, Jana – ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, Fotografie atelieru Langhans ve Sbírce Národního zemědělského muzea (podsbírky Fotoarchiv a Archiválie), in: Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické fotografie, 2019, 18, Praha: Národní archiv v Praze; Brno: Technické muzeum v Brně, s. 43–47.
 • NOVÁK, Pavel – JAKUBSKÁ, Jana, Lidová architektura na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze roku 1895, Praha: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., 2016.
 • JAKUBSKÁ Jana, Písemnosti lesních družstev na příkladu dochované registratury Lesního družstva obcí v Přibyslavi (1930–1959), Prameny a studie, 2015, 55, s. 97–113.
 • JAKUBSKÁ, Jana, Životní osudy Jaroslava Bezpalce, zapomenutého tvůrce lesního družstevnictví v Čechách, na základě rozboru jeho osobního fondu, Prameny a studie, 2014, 55, s. 203–227.
 • JAKUBSKÁ, Jana, Okolnosti vzniku Lesního družstva v Přibyslavi ve světle archivních pramenů, Prameny a studie, 2014, 55, s. 258–274.

Vybrané konferenční příspěvky:

 • JAKUBSKÁ, Jana – ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, Vojtěch Kaisler a hrazení bystřin v podsbírce Fotoarchiv a fondu Archiválie NZM (workshop UDU, 2020).
 • JAKUBSKÁ, Jana – ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, Vyhodnocování rizik uložení sbírkových předmětů  v depozitáři podsbírky Archiválie a Fotoarchiv (workshop NZM, 2019).
 • JAKUBSKÁ, Jana, Prameny ke studiu využívání vodních toků a hrazení bystřin na pracovišti Národního zemědělského muzea – podsbírka Archiválie (konference NZM Voda…;, 2019).
 • JAKUBSKÁ, Jana, Historické fotografické materiály ve sbírce Archiválie (workshop UDU, 2019).
 • JAKUBSKÁ, Jana, Využití sbírek NZM jakožto pramenů agrární osvěty a vzdělávání – podsbírka Archiválie (konference NZM Agrární/zemědělská osvěta…, 2018).
 • JAKUBSKÁ, Jana – ZEINEROVÁ-BRACHTLOVÁ, Michaela, „Aby nevešly v zapomenutí perly československé lesnické práce duševní a zůstaly zachovány, řádně sebrány a uspořádány, generacím pozdějším“. Příspěvek k prezentaci vybraných sbírek Národního zemědělského muzea – Archiválie a Fotoarchivu (Archivní správa MV, NA, 2018)

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

Účast v pěti výzkumných projektech, v NZM:

 • Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě (MKČR, 2018–2021).