Seznam kontaktů

doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D. – osobní profil

Název pozice v NZM:

vědeckovýzkumný pracovník

Vzdělání:

doc. –  Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav biotechniky zeleně, obor habilitačního řízení Zahradní a krajinářská architektura (2023) 
Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav biotechniky zeleně, obor Zahradní a krajinářská architektura (2016)
Ing. – Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradní a krajinářské architektury, obor Management zahradních a krajinářských úprav (2012)
Bc. – Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Ústav zahradní a krajinářské architektury, obor Management zahradních a krajinářských úprav (2010)

Praxe:

2011 – dosud: Národní památkový ústav, pracovní pozice: památkář – specialista na památky zahradního umění, kulturní krajinu a památky s mezinárodním statusem
2013 – dosud: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., pracovní pozice: vědeckovýzkumný pracovník
2013 – dosud: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, pracovní pozice: vědeckovýzkumný pracovník a vysokoškolský učitel
2017 – dosud: Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o., pracovní pozice: redaktor nominační dokumentace a souvisejících dokumentů pro zápis statku na Seznam světového dědictví
2016 – 2018: Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o., pracovní pozice: odborný projektový konzultant
2011 – 2012: vedoucí oddělení Zahradnické centrum, Onyx Trade, s.r.o.

Osvědčení, ocenění, členství:

Osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování programu celoživotního vzdělávání na Filosofické fakultě, program Kurz dějin umění
Ocenění Národního hřebčína Kladruby nad Labem za významný přínos k rozvoji  a propagaci Národního hřebčína Kladruby nad Labem a starokladrubských koní
Člen Poradního orgánu ředitele Národního hřebčína Kladruby nad Labem pro záležitosti související s problematikou Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem zapsané na Seznam světového dědictví

 

Vybraná publikační činnost:

 • ZÁMEČNÍK, R. – NOVÁK, Z. Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem – kompoziční rozbor. Zprávy památkové péče, roč. 79, rok 2019, č. 1, s. 28–40. ISSN 1210-5538.
 • ZÁMEČNÍK, R. – ŠIMEK, P. Význam zahradně-architektonických úprav socialistických měst = Zur Bedeutung der Gartenarchitektonischen Gestaltung sozialistischer Städte. In Panelová sídliště: revitalizace vs. ochrana hodnot = Platten Bausiedlungen: Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte. 1. vyd. Brno: Národní památkový ústav, 2019, s. 58–75. ISBN 978-80-7480-134-1.
 • ZÁMEČNÍK, R. (ed.) Sborník příspěvků z konference, Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. Praha: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i, 2019. ISBN 978-80-85881-44-8.
 • ZÁMEČNÍK, R. Vilové zahrady Otokara Fierlingera. Kroměříž: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži 2016. ISBN 978-80-87231-40-1
 • STEINOVA, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-79-1
 • STEINOVA, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017: ISBN 978-80-86874-80-7
 • OTTOMANSKÁ, S. – STEINOVA, Š. – ZÁMEČNÍK, R. Po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů. Kritický katalog výstavy. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-85-2
 • ZÁMEČNÍK, R. – ŠIMEK, P. Metodika pro obnovu vilové zahrady první republiky. Certifikovaná metodika (MK ČR). Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN: 978-80-7509-491-9
 • ZÁMEČNÍK, R. – VAIDA, P. – KUŤKOVÁ, T. Metodika k zajištění a ochraně dalších zahradně-architektonických děl. Certifikovaná metodika (MK ČR): Brno Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN: 978-80-7509-490-2
 • ŠIMEK, P. – ZÁMEČNÍK, R. Památková obnova vilových zahrad založených v meziválečném období. Praha: Národní památkový ústav ve spolupráci s Metodickým centrem moderní architektury v Brně jako 66. Svazek; edice Odborné a metodické publikace, 2015. ISBN 978-807480-038-2
 • NOVÁK, Z. – ZÁMEČNÍK, R. Zahrada Evropy. Kritický katalog výstavy. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. ISBN 978-80-86874-93-7
 • ŠTEFL, L. – VAIDA, P. – ZÁMEČNÍK, R. Opatření pro ochranu a zachování vybraného souboru objektů zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky (identifikace objektů): Josef Kumpán, Josef Miniberger, Josef Vaněk. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2017
 • VLK, M. – SEDLÁŘ, P. – KUŤKOVÁ, T. – GÁLOVÁ, H. – KLASOVÁ, K. – OTTOMANSKÁ, S. –PILUŠOVÁ, B. – SPĚVÁKOVÁ, E. – ŠIMEK, P. – ŠNAJDÁRKOVÁ, R. – ŠTEFL, L. – VAIDA, P. –ZÁMEČNÍK, R. Nástroj pro prostorovou analýzu kompozice zahrad a stanovení rozsahu nutné péče. Software. Lednice: Mendelova univerzita v Brně, 2016
 • ZÁMEČNÍK, R. Jubilejní park ve Znojmě – příprava obnovy ke 100. výročí vzniku republiky. Zprávy památkové péče, roč. 77, 2017, příloha, s. 19–27. ISSN 1210-5538
 • ZÁMEČNÍK, R. Interpretace historického vývoje objektu zahradního umění. Městský park Žižkovy sady v Hradci Králové. Zprávy památkové péče, roč. 76, 2016, č. 5, s. 497–510. ISSN 1210-5538

 

Účast na vědeckých projektech:

 • Národní zemědělské muzeum

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem (kód DG20P02OVV012), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identit na léta 2016 až 2022 (NAKI II), pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník, období řešení: 2020–2022

Hardtmuth: od uhlu k tužkařskému impériu (kód DG18P02OVV003), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identit na léta 2016 až 2022 (NAKI II), pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník, období řešení projektu: 2018–2022

Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století (kód DF13P01OVV001), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník, období řešení projektu: 2013–2017

 • Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta

Zahradně-architektonická tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území České republiky (kód DG18P02OVV044), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identit na léta 2016 až 2022 (NAKI II), pracovní pozice: projektový manažer, období řešení projektu: 2018–2022

Zahradně-architektonická tvorba v kontextu realizace cílů národního obrození během 1. Československé republiky (kód DF13P01OVV003), poskytovatel: Ministerstvo kultury: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník, období řešení projektu: 2013–2017

Nonverbální a jiné inovativní formy podpory ve výuce na Zahradnické fakultě v Lednici (kód CZ.1.07/2.2.00/15.0084), poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Optimalizace vysokoškolského vzdělávání pro konkurenceschopnost, pracovní pozice: výzkumný pracovník, období řešení: 2010–2013

Mapování a vyhodnocování archivního materiálu a dokumentace současného stavu vilových zahrad z období první republiky (č. projektu 11/2014/591), poskytovatel: Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta: Interní grantová agentura Zahradnické fakulty MENDELU, pracovní pozice: výzkumný a koordinační pracovník období řešení: 2014–2014

 

Přeshraniční projekty:

 • Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o.

Zhodnocení zelených prostor (č. projektu ATCZ71), Poskytovatel: Evropský fond pro regionální rozvoj, program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, pracovní pozice: odborný projektový konzultant, období řešení 2016–2018