Seznam kontaktů

Ing. et Mgr. Jolana Hyláková – osobní profil

Název pozice v NZM:                                  

Kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů

 

Vzdělání:

Agronomická fakulta MENDELU – Chemie a technologie potravin

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU – Bezpečnost a kvalita potravin

 

Praxe:                                   

v NZM od ledna 2021

 

Sbírky v NZM:

Životní prostředí, botanika

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

Příběh o poctivém řemesle a hojnosti dobrého vína (výstava, 2021)