Seznam kontaktů

Ing. Markéta Ballová – osobní profil

Název pozice v NZM:

Kurátor

 

Vzdělání:

Česká zemědělská univerzita – zahradní inženýrství (Bc., Ing.)

 

Praxe: 

NZM od roku 2020

SZIF – referent

VÚRV Ruzyně – vědecký pracovník

 

Sbírky v NZM:

Rostlinná výroba II.

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

  • Osadníci a krajina v hračkách – cyklus výstav Klukovský sen (2020)
  • Vynálezy Františka Horského (2021)