Seznam kontaktů

Ing. Šárka Kopecká – osobní profil

Název pozice:

Kurátorka parku, produkční a projektová pracovnice

Vzdělání:

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě, obor zahradnictví

Praxe:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – Kačina

Státní pozemkový úřad, Pobočka Kutná Hora

ZO ČSOP Jadernička, koordinátor projektových aktivit, projekt LIFE

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Regionální pracoviště CHKO Bílé Karpaty

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

  • Ze života hmyzu – expozice, NZM Kačina (2019), kurátor expozice
  • Kačina na dotek – expozice, NZM Kačina (2020), kurátor expozice
  • Noc na Kačině – akce, NZM Kačina (2019, 2020, 2021)
  • Léto na Kačině - akce, NZM Kačina (2019, 2020, 2021)
  • Víkend otevřených zahrad – akce, přednáška o přírodních hodnotách parku Kačina (2019, 2020, 2021)
  • Založení ovocného sadu starých a krajových odrůd na Kačině – spoluautor (2021)

 

Vybraná publikační činnost:

  • NĚMCOVÁ, Šárka, Zemědělství v Bílých Karpatech, Zachování biodiverzity karpatských luk, 2008
  • NĚMCOVÁ, Šárka, Zásady údržby travních porostů v CHKO Bílé Karpaty, 2009