Seznam kontaktů

Mgr. et Mgr. Martin Kopeček – osobní profil

Název pozice v NZM

Kurátor podsbírky Rostlinná výroba I

 

Vzdělání

Mgr. – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor hospodářské a sociální dějiny

Mgr. – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor učitelství dějepisu a základů společenských věd

 

Praxe

8/2017 – dosud  Národní zemědělské muzeum, s.p.o., zámek Kačina

3/2016 – 8/2017 Základní škola Hornoměcholupská, Praha 10

3/2015 – 12/2017 Spoluřešitel výzkumného projektu „Řízení zemědělských družstev v období normalizace v Československu jako „třetí cesta“ reformy hospodářství, řešený v rámci FF UK, podpořený GA UK.

 

Sbírky v NZM

Rostlinná výroba I.

 

Vybrané akce výstavy, expozice a akce v NZM:

2018 Tváře zemědělství

2018 Zemědělská muzea v nástupnických zemích Rakousko–Uherska

2020 Lékaři rostlin

 

Publikační činnost:

  • Kopeček, M.: Téma národnostních menšin v básních Petra Bezruče. In: Jak učit o právech menšin? : odpovědi studentů Pedagogické fakulty UK. Praha: Právnická fakulta UK, 2015, s. 13-18.
  • KOPEČEK, M. Srpnem to neskočilo. JZD Chelčice jako příklad kontinuity reformistických přístupů po srpnu 1968 In. SVOBODA, L. PETRÁŠ, J. Jaro ´68 a nástup normalizace. Československo v letech 1968-1971, ÚSTR, Praha 2017, s. 398-402.
  • KOPEČEK, M. Pokusy o aplikaci tržních prvků v zemědělství komunistických států střední Evropy (60-80. léta 20. století): srovnání ČSSR a MLR. In. Prameny a studie, 63, Národní zemědělské muzeum 2018, s. 51- 62.
  • KOPEČEK, M. Přední JZD v období přestavby v Československu In. Prameny a studie 64, Národní zemědělské muzeum 2019, s. 105 – 120.
  • KOPEČEK, M., JÍROVCOVÁ, J. Lékaři rostlin, katalog výstavy, Praha: Národní zemědělské muzeum, 2020.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty

  • 2015–2017 spoluřešitel výzkumného projektu podpořeného GAUK č. 235115 – Řízení československých zemědělských družstev v období normalizace jako třetí cesta reformy hospodářství