Seznam kontaktů

Mgr. Jitka Sobotková, Ph.D. – osobní profil

Název pozice v NZM:

Vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, kurátorka podsbírky

 

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc. Obor České a československé dějiny (Ph.D.)

 

Praxe:

V NZM od května 2017

Od 2021 členka Odboru Agrárních dějin České akademie zemědělských věd

 

Sbírky v NZM:

Podsbírka Gastronomie

 

Vybraná publikační činnost:

  • Korbelářová Irena, Dluhošová Radmila, Sobotková Jitka: Paměť chuti. Receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí, Opava 2020.
  • Ochrana František, Půček Milan Jan, Novák Pavel, Sobotková Jitka, Douša Pavel, Metodologie a řízení výzkumu v muzeích, NZM, Praha 2019.
  • Jihlava ve víru oslav. In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, Sv. 19. Jihlava 2015, s. 150–177.
  • Slavnosti a oslavy v komunistickém Československu. In: Vaněk, Miroslav (ed.): Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Academia, Praha 2009, s. 398–429. 
  • Luňák Petr (ed.): Plánování nemyslitelného. Československé válečné plány 1950–1990. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Dokořán, Praha 2007. Redaktorka.

 

Projekty výzkumu a obdobné projekty:

  • Kulinární dědictví českých zemí: paměť, prezentace, edukace. Projekt Ministerstva kultury ČR, NAKI II, číslo projektu DG18P02OVV067, období řešení 2018 - 2022