Seznam kontaktů

Mgr. Marie Voldřichová – osobní profil

Název pozice v NZM:

kurátor zoologie v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada

 

Vzdělání:

obor Zoologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Mgr.)

 

Praxe:

od roku 2014 kurátor zoologie v muzeu Ohrada

 

Sbírky v NZM:

podsbírka zoologie v Muzeu lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada

 

Vybrané výstavy, expozice, akce v NZM:

 • Pravěký život v obrazech (2015-2016),
 • Zubři (2018-2019),
 • Losi – návrat velikánů (2020),
 • Klenoty z ornitologických sbírek muzea Ohrada (2021),
 • cyklus výstav Příroda v ilustraci, Jindřich Štreit a cykly (2019-2020) – kolektiv autorů

 

Vybraná publikační činnost:

 • ČENĚK, Miroslav, VOLDŘICHOVÁ, Marie, ROBOVSKÝ, Jan, Sallačova sbírka jelenovitých. Kritický katalog.  Národní zemědělské muzeum Praha, 2014, 239 str., ISBN 978-80-86874-51-7
 • VOLDŘICHOVÁ, Marie, ČENĚK, Miroslav, Sallačova sbírka, turovitých. Národní zemědělské muzeum s. p. o., 2017, 329 str., ISBN 978-80-86874-74-6
 • VOLDŘICHOVÁ, Marie, Heckův skot – neúspěšný pokus o genetickou rekonstrukci mýtu, Prameny a studie, 2017, 60, str. 7-19, ISSN 0862-8483.
 • VOLDŘICHOVÁ, Marie, Sallačova sbírka jelenovitých a turovitých na loveckém zámku Ohrada, Svět myslivosti, 2018, 5, str. 36-38, Lesnická práce, s.r.o., ISSN 1212-8422
 • VOLDŘICHOVÁ, Marie, ČENĚK, Miroslav, Zubři, Prameny a studie, 2020, 66, str. 9-35, ISSN 0862-8483
 • VOLDŘICHOVÁ, Marie, Užití nástroje u seraua malého (Capricornis crispus) v Zoo Ústí nad Labem Prameny a studie, 2019, 64, str. 9-17, ISSN 0862-8483
 • VOLDŘICHOVÁ, Marie, MELCROVÁ, Jana, ČENĚK, Miroslav, Zoologické sbírky muzea Ohrada v díle významných zoologů, Archivum Trebonense, 2021, in press

 

Vybrané konferenční příspěvky:

 • mezinárodní konference 87th Annual Meeting of the German Society of Mammaology" (8.-9. 9. 2013, Praha) – poster „Knee clicks as an indicator of age and social status of white-lipped deer (Cervus albirostris).
 • Projekty výzkumu a obdobné projekty: evoluce a funkce klikání kloubů u jelenovitých, výzkum osteopatologií u huemula jižního (Hippocamelus bisulcus)