Seznam kontaktů

Mgr. Michaela Zeinerová Brachtlová, Ph.D.

Název pozice v NZM:

kurátorka sbírkových fondů

 

Vzdělání:

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, Praha

 

Muzejní praxe:

v NZM od května 2018

Národní technické museum:      

2013-2017 členka řešitelského týmu projektu „Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí“ (NAKI - DF13P01OVV007)

2013-2015 členka řešitelského týmu mezinárodního konsorcia 17 evropských institucí - projekt Daguerreobase (v rámci ICT PSP, www.daguerreobase.org )

2011-2012 praxe ve sbírce Foto-kino                                                 

                                                          

Sbírky v NZM:

Fotoarchiv

 

Vybraná publikační činnost:

 • Zeinerová Brachtlová Michaela, Projekt dokumentace současného zemědělství Národního zemědělského muzea, Historická fotografie, 2020, 19, s. 62-63.
 • Brachtlová Michaela, Kliment Petr a kol., Tvář průmyslové doby. Poldi - lidé a jejich továrna, katalog, NTM, 2020, ISBN 978-80-7037-302-6
 • ZEINEROVÁ BRACHTLOVÁ, Michaela, Fotoarchiv Národního zemědělského muzea, Prameny a studie, 2019, 64, s. 121-137
 • ZEINEROVÁ BRACHTLOVÁ, Michaela, Jindřich Štreit a Cykly, katalog, NZM, 2019, ISBN 978-80-88270-08-9
 • JAKUBSKÁ, Jana - ZEINEROVÁ BRACHTLOVÁ, Michaela, Fotografie atelieru Langhans ve Sbírce NZM, Historická fotografie, 2019, 18, s. 43-47
 • KLIMENT, Petr - ZEINEROVÁ BRACHTLOVÁ, Michaela, Svědectví doby industriálního rozvoje – Fotografický archiv Poldi Kladno, který byl zachráněn dvakrát, Zprávy památkové péče, 2016, 76, s. 98-106.
 • KOL. AUTORŮ, Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí, NTM, 2016

 

Výstavy v muzeu (spoluautorka):

 • Chřestová sezóna, 2020
 • Jindřich Štreit a Cykly, 2019
 • Ukázky z archivních fondů a sbírek (výstavní cyklus), 2019
 • Největší objev – Fenomén zemědělství ve 100 předmětech, 2018
 • Poldi - Lidé a jejich továrna (NTM), 2017

Akce v NZM

 • Voda, zemědělství, průmysl a právo po roce 1869. 150 let rakouského říšského vodního zákona – historické aspekty a aktuální problémy – konference NZM (2019).
 • Noc vědců – akce NZM (2018, 2019).
 • Den pro zaměstnance SZIF (NZM, 2019).
 • Týden vědy a techniky – národní vědecký festival (2018).
 • Agrární/zemědělská osvěta a vzdělávání v 18. až 21. století ve střední Evropě. Instituce a osobnosti, jejich působení v kontextu politického, ekonomického, sociálního a kulturního vývoje středoevropského venkova – konference NZM (2018).