Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Cesta dřeva

Cesta dřeva

Kdy lesníci kácí stromy? Jak dlouho roste les? Co vyrábíme ze dřeva? Je dřevo poklad? Co je pramen? Jak se dopravovalo dřevo dříve a nyní?

Náš lektor se s vámi vydá na napínavou a zajímavou cestu dřeva!

K lektorskému programu Cesta dřeva nabízíme i komentovanou prohlídku výstavy Les pramenů (příplatek 30 Kč k ceně programu; v ceně programu je v sezoně i návštěva celého muzea).

> více o výstavě

 

Objednávky: 

  ivana.kinska@nzm.cz      770 183 117, 778 111 300, 387 965 340

Uveďte prosím počet a věk žáků + preferovaný termín a čas (lektorské programy nabízíme v úterý, ve středu a ve čtvrtek; ve výjimečných případech lze domluvit jiný den). Na požádání vystavíme fakturu.

 

RVP: Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ, 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ

Délka: 45 minut, 90 minut

Počet žáků: min. 10

Cena: 45 min: 40 Kč, 90 min: 50 Kč