Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Dubová alej aneb pojďte s námi ven

Dubová alej aneb pojďte s námi ven

Duby – silní chlapáci mezi našimi dřevinami. Proč říkáme, že je někdo silný jako dub? Jakou úlohu mohou mít duby v krajině? Jak se podílejí na zadržování vody v přírodě? Mají všechny stejně staré duby v naší zámecké aleji stejný život nebo je spíše každý jiný?

V rámci tohoto venkovního programu vás provedeme alejí před naším barokním zámkem, zastavíme se u každého z 14 dubů a něco vám na něj prozradíme. Zamyslíme se nad českou barokní i současnou krajinou z hlediska historického, krajinotvorného i botanického.

 

Objednávky: 

  ivana.kinska@nzm.cz      770 183 117, 778 111 300, 387 965 340

Uveďte prosím počet a věk žákůpreferovaný termín a čas (lektorské programy nabízíme v úterý, ve středu a ve čtvrtek; ve výjimečných případech lze domluvit jiný den). Na požádání vystavíme fakturu.

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ, 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ, Střední školy

Délka: 45 minut, 90 minut

Počet žáků: minimálně 10

Cena: 45 min: 40 Kč, 90 min: 50 Kč

Fotoalbum