Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Ptáci našich lesů

Ptáci našich lesů

Ptáci patří do našich lesů a pomáhají v jejich ochraně. Poznáte alespoň základní druhy? A víte, že každý ptáček má svoji typickou budku na hnízdění?

Náš lektorský program vám nabízí zábavné poučení o základních druzích ptáků, jejichž život (rozmnožování, hnízdění, potrava, činnost) je vázán převážně na les, případně na uměle založené městské parky či zahrady. Dozvíte se i mnohé zajímavosti nebo kuriozity o konkrétních druzích našich ptáků. A možná se stanete i členy ornitologické společnosti.

 

Objednávky: 

  ivana.kinska@nzm.cz      770 183 117, 778 111 300, 387 965 340

Uveďte prosím počet a věk žákůpreferovaný termín a čas (lektorské programy nabízíme v úterý, ve středu a ve čtvrtek; ve výjimečných případech lze domluvit jiný den). Na požádání vystavíme fakturu.

 

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Environmentální výchova

Cílová skupina: Mateřské školy, 1.–2. ročník ZŠ, 3.–4. ročník ZŠ, 5.–6. ročník ZŠ, 7.–9. ročník ZŠ, Střední školy

Délka: 45 minut, 90 minut

Počet žáků: minimálně 10

Cena: 45 min: 40 Kč, 90 min: 50 Kč

Fotoalbum